Wicestarosta kielecki Tomasz Pleban oraz członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk i Mariusz Ściana 11 czerwca spotkali się z dyrektorami powiatowych zakładów opieki zdrowotnej.

Dyrektorzy Jolanta Rybczyk  z Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Rafał Szpak ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka i Jarosław Wrzoskiewicz z Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, przedstawili zarządowi powiatu aktualną sytuację swoich jednostek w tym finansową, organizacyjną i kadrową.

Omówiono również między innymi  sytuację związaną z wdrażaniem programu pn.: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” . który jest obecnie na etapie przetargów. Dyrektorzy mówili także o potrzebach związanych z zakupem specjalistycznego sprzętu. Dyrektor PCUM złożył wniosek o dotację w wysokości 200 tys. zł. na zakup densytometru  i sondy szerokopasmowej do aparatu USG.