Inwestycje, wykonanie planów finansowych, aktualna sytuacja lecznic – to główne tematy spotkania dyrektorów powiatowych zakładów opieki zdrowotnej.

W naradzie roboczej, którą poprowadził Bogdan Gierada – członek Zarządu Powiatu w Kielcach uczestniczyli: Jolanta Rybczyk – dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Monika Koziala, główna księgowa Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach, Jarosław Wrzoskiewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz Stanisław Furmanek, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Na początek omówiono sprawozdania finansowe za pierwszy kwartał roku. Jak poinformowała Jolanta Rybczyk, sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku uległa dużej poprawie. – Analizując pierwszy kwartał 2017 roku a roku bieżącego, widzimy bardzo dużą poprawę. Przewidujemy, że uda nam się zakończyć rok z wynikiem dodatnim – mówiła dyrektor lecznicy w Chmielniku.

Dyrektorzy jednostek mówili także o trwających lub planowanych inwestycjach.

– Mamy dwa nowe, bardzo dobrze wyposażone stanowiska intensywnej terapii noworodka. Prowadzone są bieżące prace remontowe w szpitalu – powiedziała Monika Koziala.

Szpital w Chmielniku stara się o dofinansowanie termomodernizacji budynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.  – Zauważamy też potrzebę rozbudowy szpitala. Otwarty w ubiegłym roku Oddział Alergologiczny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Potrzebujemy miejsca na nowe sale – informowała Jolanta Rybczyk.

– Dokończona została już elewacja budynku. Przygotowywane jest logo wraz z herbem powiatu, które zostanie umieszone na nim – mówił Jarosław Wrzoskiewicz. PCUM w Kielcach planuje w tym roku jeszcze zakup karetki i utworzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Powiatowe zakłady opieki zdrowotnej uczestniczą także w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) „, dzięki któremu wdrożony zostanie system elektronicznej dokumentacji medycznej.

– Cały czas coś się dzieje w służbie zdrowia. Wiemy, że sytuacja finansowa wielu szpitali nie jest dobra. Cieszę się, że nasze powiatowe jednostki mają się dobrze – podsumował spotkanie Bogdan Gierada.

Galeria