W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”.

W naradzie wzięli udział polscy partnerzy przedsięwzięcia, w tym wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska oraz wicedyrektor ds. pedagogicznych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof Łysak.

Przypomnijmy, powiat kielecki jest koordynatorem projektu pod nazwą „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” sektor: Edukacja szkolna, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli, specjalistów i konsultantów. Efektem ma być też opracowanie podręcznika zawierającego wypracowane metody i formy wsparcia dla uczniów zdolnych, mających różne dysfunkcje oraz z zespołem Aspergera. Partnerami projektu są powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bodzentynie, Chmielniku i w Piekoszowie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) z Portugalii, Innovation Frontiers IKE z Grecji oraz Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina z Chorwacji.


Głównym punktem spotkania było opracowanie planu prowadzenia warsztatów dla nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego, które będą organizowane w ramach projektu. W kwietniu zaplanowano konferencję inaugurującą przedsięwzięcie. Po jej zakończeniu odbędą się szkolenia dla jej uczestników z trzech obszarów takich jak: zespołu Aspergera, ucznia zdolnego i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia ) .

Ponadto, zapoznano się ze sprawozdaniem przygotowanym przez uczestników projektu z powiatowych poradni z wizyty partnerskiej w Portugalii.

Gospodarzami warsztatów szkoleniowych w Portugalii byli partnerzy ze Stowarzyszenia Ruchów Partnerskich ATLME. W spotkaniach wzięli też udział partnerzy z Grecji i Chorwacji. Celem pobytu było poznanie systemu edukacyjnego w Portugalii ze szczególnym naciskiem na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia i wychowania.

– Dla nas praktyków, udział w projekcie pozwala poznać metody pracy za granicą z uczniami ze specjalnymi potrzebami. W Portugalii mogliśmy się przyjrzeć pracy z dziećmi z autyzmem. Odwiedziliśmy szkołę podstawową, w której dzieci z dysfunkcjami uczą się ze zdrowymi rówieśnikami. Część zajęć odbywa się wspólnie w dużych salach, przy asyście nauczycieli wspomagających. Niektóre z lekcji przebiegają zaś w odpowiednio zaaranżowanych małych salach. Miejsca te są dostosowane do pracy indywidualnej lub w małych grupach tylko dla uczniów z potrzebami – mówiły Izabela Juszkiewicz i Edyta Witasik, uczestniczki wyjazdu. 10 sty
2020 Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”. Spotkanie organizacyjne partnerów projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”.