W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców, którzy wychowali dzieci na wzorowych i oddanych żołnierzy.

To była wyjątkowa i doniosła uroczystość, w której uczestniczyli: starosta kielecki Mirosław Gębski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pułkownik Jarosław Molisak, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce pułkownik Mirosław Smerdzyński, wójtowie gmin powiatu kieleckiego: Masłowa – Tomasz Lato, Daleszyc – Dariusz Meresiński oraz wyróżnieni rodzice.

Starosta podziękował rodzicom za trud i wychowanie w duchu patriotycznym swoich dzieci. Podkreślił, że służba wojskowa to szkoła życia dla młodego człowieka rozpoczynającego dorosłe życie. – Medale te są podziękowaniem za rodzicielski trud. To także uznanie, za służbę waszych synów w Wojsku Polskim. To Państwo jesteście bohaterami, których należy naśladować. To właśnie Państwa domy były pierwszym miejscem, gdzie dzieci uczyły się patriotyzmu – mówił Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Pułkownik Jarosław Molisak stwierdził, że przyznając medale docenia się zasługi rodziców, którzy wzorowo wychowali swoje dzieci.- Często musieli czekać na to wiele lat, ale te wyróżnienia zdecydowanie im się należą – powiedział komendant.


Słowa uznania kierował również do rodziców żołnierzy pułkownik Mirosław Smerdzyński.  -Państwa trud wychowawczy został doceniony przez Ministra Obrony Narodowej w formie srebrnych medali. Siły Zbrojne to nasze wspólne dobro.

Po oficjalnej uroczystości przyszedł czas wspomnień rodziców na temat służby synów w wojsku.

Srebrne medale za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali:

– Rozalia i Jan Błaszczyk. Mieszkańcy Masłowa Pierwszego w gminie Masłów.To dumni rodzice córki Haliny oraz trzech synów, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Czesław odbył zasadniczą służbę wojskową w 21 Polowej Technicznej Bazie Remontowej na stanowisku mechanik. Edmund odbył zasadniczą służbę wojskową w 6 Szkolnym Pułku Samochodowym na stanowisku dowódca drużyny, kierowca. Grzegorz zaś odbył zasadniczą służbę wojskową w 1 Warszawskiej Brygadzie Zmotoryzowanej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na stanowisku dowódca drużyny.

– Henryka i Stefan Czerwiak. Mieszkańcy Górek Szczukowskich w gminie Piekoszów.Wychowali czterech synów, którzy służyli w wojsku. Oto oni: Krzysztof odbył zasadniczą służbę wojskową w 7 Samodzielnym Batalionie Inżynieryjnym Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na stanowisku strzelec, murarz. Mieczysław odbył zasadniczą służbę wojskową w 11 Pułku Zmechanizowanym na stanowisku działonowy. Marian odbył zasadniczą służbę wojskową w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej na stanowisku elektryk. Rafał natomiast odbył zasadniczą służbę wojskową w Jednostce Wojskowej 1712 na stanowisku kierowca.

– Zofia i Piotr Miśkiewicz. Mieszkańcy Sosnówki w gminie Nowa Słupia.Wychowali czterech synów, którzy odbyli służbę wojskową. Są to: Radosław – odbył zasadniczą służbę wojskową w Komendzie Garnizonu miasta stołecznego Warszawy na stanowisku strzelec. Mariusz – odbył zasadniczą służbę wojskową w Komendzie Garnizonu w mieście stołecznym Warszawy na stanowisku strzelec wyborowy. Hubert – odbył zasadniczą służbę wojskową w Jednostce Wojskowej 2742 ba stanowisku strzelec.

– Marianna i Jan Zdanowscy. Mieszkańcy Daleszyc.Trzech ich synów służyło w wojsku polskim. Tadeusz odbył zasadniczą służbę wojskową w 11 Pułku Zmechanizowanym na stanowisku dalmierzysta, Krzysztof odbył zasadniczą służbę wojskową w 61 Pułku Budowlanym na stanowisku montażysta, zaś Jarosław odbył zasadniczą służbę wojskową w 11 Pułku Czołgów Średnich na stanowisku kierowca.

-Zofia i Jan Wojciechowscy. Mieszkańcy Daleszyc.Wśród siedmiorga dzieci państwa Wojciechowskich dwóch synów odbyło zasadniczą służbę wojskową, a córka służy w wojsku nadal. Syn Paweł odbył zasadniczą służbę wojskową w 4 Kołobrzeskim Pułku Zabezpieczenia na stanowisku kierowca. Syn Tomasz odbył odbył zasadniczą służbę wojskową w Jednostce Wojskowej 2501 na stanowisku strzelec. Córka Agata służy czynnie natomiast czynni w wojsku polskim pełniąc zawodową służbę wojskową w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych na stanowisku szefa sekcji rozpoznawczej.

Medal za „Zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Został on ustanowiony przez Sejm w 1966 roku i stanowi uznanie dla osób, które swą pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, a także rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Krajuwręczany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie służbę wojskową.

 

Galeria