Wypracowanie dobrych praktyk w kierunku niezależności energetycznej sektora przemysłu Unii Europejskiej poprzez większy udział odnawialnych źródeł energii – to główny cel międzynarodowego projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się 22 i 23 października w Pradze i uczestniczyli w nim przedstawiciele Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz reprezentanci pozostałych sześciu partnerów z Czech, Finlandii, Hiszpanii, Estonii, Austrii i Malty. Gospodarzem spotkania była Politechnika Praska.

 

Projekt RESINDUSTRY dotyczy wykorzystania źródeł energii odnawialnej w przemyśle, a jego głównym celem jest wypracowanie dobrych praktyk w kierunku zwiększenia niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez większy udział OZE. Niezwykle istotne jest również zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunków za energię.
Podczas pierwszego dnia spotkania w Pradze odbył się warsztat, który był rozwinięciem głównych koncepcji współpracy w ramach Interreg Europe, polegający na interakcji z prowadzącymi oraz pozostałymi przedstawicielami regionów z krajów uczestniczących w projekcie. Omówiono również zagadnienia związane z konkretnymi działaniami wynikającymi z zapisów projektowych. Dzień później w siedzibie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej partnerzy zaprezentowali potencjał branży OZE w swoich regionach. Eksperci z Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości z Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przedstawili także zakres działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Następnym punktem programu była wizyta studyjna w miejscowości Melnik w firmie LUNA PLAST a.s.

Projekt pn. „Polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europe, działanie 3.1 Poprawa polityk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.


Galeria