Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi rekrutację młodzieży do jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP na rok 2019/2020. Do rekrutacji może przystąpić młodzież w wieku 15-18 lat. Tegoroczna oferta proponuje aż 28 kierunków zawodów.

Nauka realizowana jest w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach podstawowych z klasami przysposabiającymi do pracy, a kształcenie praktyczne u pracodawców, działających na lokalnym rynku pracy bądź w warsztatach szkoleniowych OHP.

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach zlokalizowane są w: Kielcach, Końskich, Skarżysku – Kamiennej, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Starachowicach.

Szczegółowe informację oraz dane teleadresowe można uzyskać na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl oraz w jednostkach opiekuńczo – wychowawczych.