Miasto Kielce i Powiat Kielecki wspólnie powalczą o czyste powietrze.

Deklaracja o wzajemnej współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań przez Samorządy Miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego na rzecz czystego powietrza została w środę, 11 września 2019 r. podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Dokument parafowali: Prezydent Kielc, Bogdan Wenta, Starosta Kielecki, Mirosław Gębski oraz Wicestarosta Kielecki, Tomasz Pleban.

Zanieczyszczenie środowiska, wynikające z emisji pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery, to problem wielu miast, w tym Kielc i otaczającego miasto Powiatu Kieleckiego. Działania w ramach podpisanej dziś deklaracji mają na celu współpracę między samorządami i w konsekwencji utworzenie grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie wspólnej strategii Powiatu Kieleckiego i Miasta Kielce w kwestii ograniczenia niskiej emisji oraz działań proekologicznych.

Strony zadeklarowały pełne zaangażowanie i szeroką współpracę z instytucjami, uczelniami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym, której celem nadrzędnym jest zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu.


– Cieszę się, że zyskaliśmy dobrego partnera w walce o czyste powietrze, ale także w propagowaniu inicjatyw proekologicznych. Chcemy podejmować w tym zakresie wspólne działania. Wierzę, że nasza propozycja zostanie przyjęta ze zrozumieniem przez wszystkich włodarzy gmin – podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Jak zaznaczył Mirosław Gębski starosta kielecki, samorząd powiatu poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w szkołach od dłuższego czasu dąży do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i wzrostu wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

– Każdemu z nas na sercu leży ochrona powietrza, klimatu, wód, oraz właściwa gospodarka odpadami. Dlatego uważam, że to porozumienie jest bardzo potrzebne. Będziemy rozmawiać z władzami gmin powiatu kieleckiego, aby te zagadnienia na tych terenach były podejmowane. Będziemy także się starać w naszych działaniach rozpropagowywać rządowy program „Czyste powietrze”, aby jak najwięcej naszych mieszkańców mogło z niego skorzystać – dodaje Mirosław Gębski, Starosta Kielecki.

Wicestarosta Tomasz Pleban podkreślił, że celem zespołów zajmujących się ekologią w mieście i powiecie będzie przygotowanie harmonogramów działań w zakresie ekologii.- W ostatnim czasie zderzamy się nie tylko ze smogiem czy nadmierną ilościa śmieci, ale też z zanieczyszczeniami chemicznymi.

Jak zadeklarował wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Kaszuba, radni powiatu wesprą Zarząd Powiatu w Kielcach we wszelkich działaniach w zakresie ekologii.

Galeria