W tym tygodniu Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski spotkał się z Rabinem Yossel’em Goldstein z Londynu oraz Rabinem Samuelem Kahan z Nowego Yorku. Przedmiotem wizyty było omówienie kluczowych kwestii dotyczących odrestaurowania historycznego cmentarza żydowskiego – Kirkutu, który znajduje się na terenie Chęcin, na zboczu Góry Zamkowej. Nekropolia liczy ponad 100 nagrobków, w przeważającej większości w formie macewy. Hebrajskie inskrypcje są większości nieczytelne na skutek zniszczeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Datowane są głównie na koniec wieku XIX oraz okres międzywojenny.

Spotkanie przebiegało w merytorycznej atmosferze. Gościom został także zaprezentowany szereg inicjatyw podejmowanych przez Gminę Chęciny mających na celu zachowanie pięknych tradycji żydowskich jako dziedzictwa kulturowego dawnych mieszkańców Chęcin. Szczególną uwagę Rabinów zwrócił organizowany rokrocznie przez Gminę Festiwal Kultury Żydowskiej. Po spotkaniu goście zostali zaproszeni do zwiedzania miasta szlakiem obiektów dawnej kultury żydowskiej. Punktem kulminacyjnym była wizyta w Synagodze Żydowskiej, która choć dziś nie zachwyca swoim wyglądem, już za dwa lata, po gruntownej renowacji, stanie się Centrum Kultury Żydowskiej i kolejnym interesującym obiektem turystycznym w Chęcinach. Ideą przywrócenia Synagogi do dawnej świetności jest także upowszechnianie wiedzy na temat historii miasta, zachowanie od zapomnienia czterowiekowej tradycji mieszkańców Chęcin oraz krzewienie wśród kolejnych pokoleń wartości i poszanowania innych kultur i religii.

Na koniec Rabini udali się na cmentarz żydowski, na którym spoczywają również przodkowie Rabina Goldsteina. Wyrazili nadzieję, że wkrótce, po jego odrestaurowaniu, rodziny krewnych pochowanych na cmentarzu, będą mogli odwiedzać swoich bliskich.


Galeria