Tempa zaczynają nabierać prace związane z budową pierwszego etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. 30 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała wykonawcy plac budowy pod I etap inwestycji. Roboty mają rozpocząć się od wstępnych prac uporządkowania terenu, które będą polegać na wycince drzew.

Przetarg na budowę drogi wygrało konsorcjum firm Mostostal Warszawa, Masfalt i Drogomex, a GDDKiA podpisała umowę na realizację gigantycznego zadania z wybranym wykonawcą w ubiegłym roku w Centrum Samorządowym w Morawicy. W chwili obecnej do dokumentacji projektowej wprowadzane są optymalizacje, które mają uwzględniać zmiany przepisów z ostatnich lat. Dotyczą one między innymi ochrony przed hałasem, szczegółów rozwiązań komunikacyjnych, a także urządzeń bezpieczeństwa. Zanim rozpoczną się prace zasadnicze przewidziane najwcześniej na drugi kwartał bieżącego roku, przeprowadzona zostanie wycinka drzew. Teren będzie porządkowany po wschodniej stronie istniejącej krajowej drogi nr 73, czyli w miejscu, w którym ma powstać druga jezdnia.

Budowa pierwszego etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej będzie kosztować blisko 78 milionów złotych. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP o długości 4,2 km pomiędzy granicami miasta Kielce a granicą miejscowości Brzeziny i Morawica. Ten odcinek powstanie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Dwa z nich wybudowane będą na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi i dwa na skrzyżowaniu z drogami gminnymi. Wybudowana zostanie także kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe.

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie w sumie miała nieco ponad 8 kilometrów długości. Odcinek w drugim etapie zostanie wybudowany w nowym śladzie i ominie całkowicie Morawicę i Wolę Morawicką. Procedura przetargowa na aktualizację koncepcji programowej dla tego etapu już się rozpoczęła.


Warto przypomnieć,że droga krajowa nr 73 łączy Kielce z Tarnowem i wschodnią częścią województwa małopolskiego oraz z Jasłem na Podkarpaciu. Morawicki odcinek trasy jest jednym z najbardziej zatłoczonych. Dziennie przejeżdża tędy blisko dwadzieścia tysięcy samochodów. Nie ma zatem wątpliwości, że budowa obwodnicy jest jedną z najważniejszych drogowych inwestycji w regionie. Pierwszy etap budowy drogi ma zostać zrealizowany w przeciągu 36 miesięcy, nie licząc przerw zimowych. Jest jednak szansa, że inwestycja zakończy się wcześniej.