10 października w Reducie Banku Polskiego w Warszawie, podczas Gali Europejskiego Tygodnia Sportu wręczono wyróżnienia dla laureatów ogólnopolskiego konkursu #BeActive. Wśród zaszczytnego grona dziesięciu nagrodzonych jednostek znalazło się Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie, jako jedyna placówka z województwa świętokrzyskiego!

Uroczysta gala

Europejski Tydzień Sportu to inicjatywa Komisji Europejskiej promującej sport i aktywność fizyczną w krajach europejskich. W tym roku realizowano ją pod hasłem #BeAktiv. Finałem akcji była Gala Europejskiego Tygodnia Sportu, którą swoją obecnością uświetnili: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, jak również licznie zgromadzeni sportowcy oraz przedstawiciele instytucji i fundacji propagujących i wspierających polski sport. Nagrodę z rąk ambasadorki ETS Moniki Pyrek odebrała dyrektor strawczyńskiego przedszkola Agnieszka Mulik. – Według informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, w aktywnościach organizowanych w całej Polsce w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu wzięło udział 120 tysięcy osób w skali kraju. Nasze przedszkole zostało docenione za najlepsze wydarzenie sportowe odzwierciedlające ideę #BeActiv, czyli aktywnego spędzania czasu. Akcja była prowadzona w ostatnim tygodniu września i miała na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu i zapoznania ich z tą tematyką. Całość wydarzenia koordynowały nauczycielki: Agnieszka Szcześniak, Angelika Liwocha i Olga Jas-Adamczy, które włożyły w nie mnóstwo energii i zaangażowania. Cieszymy się, że nasza praca nad zaszczepieniem w dzieciach sportowego ducha i wspieraniem wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych została zauważona. Wierzymy, że ta inicjatywa, jak i codzienne zaangażowanie przyniosą w przyszłości piękne owoce – powiedziała dyrektor Agnieszka Mulik.

Warto dodać, że w zmaganiach konkursowych brały udział placówki z całej Polski. Przedszkole z gminy Strawczyn znalazło się w bardzo wąskim gronie dziesięciu laureatów i otrzymało nagrodę główną w wysokości 500 złotych. – Nagroda zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla naszego przedszkola – poinformowała dyrektor placówki Agnieszka Mulik.


Europejski Tydzień Sportu w miejscowym przedszkolu

Przypomnijmy, akcja propagująca zdrowy tryb życia była prowadzona w dniach 23-30 września. – Bardzo chętnie włączyliśmy się w to ogólnopolskie wydarzenie. Głównym celem, który nam przyświecał było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, ale też integrowanie grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć, poprzez szlachetne współzawodnictwo – podkreśliła dyrektor strawczyńskiego przedszkola Agnieszka Mulik.

Pierwszego dnia akcji nauczyciele pięciu grup przeprowadzili zajęcia pod nazwą „Ruch to zdrowie”. Wychowawczynie opowiedziały o potrzebie ruchu oraz włączyły dzieci w zabawy wspomagające sprawność ruchową. Drugiego dnia odbył się wyjazd na stadion piłkarski przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Strawczynku, gdzie maluchy wzięły udział w rozgrzewce i wspólnym biegu po bieżni wokół stadionu. Trzeci dzień upłynął pod hasłem „Gimnastyka dla smyka”. W każdej sali zorganizowano inne aktywności ruchowe: zabawy z liną, z woreczkami, z muzyką, z chustą animacyjną i tory przeszkód. Dzień czwarty to połączenie aktywności ruchowych z obchodami Europejskiego Dnia Języków Obcych. Nauczyciele poprowadzili zajęcia, gdzie polecenia gimnastyczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce wypowiadane były w języku angielskim. Na zakończenie Europejskiego Tygodnia Sportu przedszkolaki spotkały się z dietetyczką, która zachęcała do zdrowych posiłków i uprawiania sportu. Zwieńczeniem spotkania był spacer po lesie.

– Gratuluję wspaniałej inicjatywy. Podziękowania za niezwykłe zaangażowanie należą się zarówno dyrekcji placówki, jak i koordynatorkom projektu, ale przede wszystkim jego uczestnikom. Przedszkolaki spisały się na medal dzielnie uczestnicząc we wszystkich zajęciach, poznając tajniki aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Wierzę, że zaszczepiona w nich wiedza będzie w nich kiełkowała i w przyszłości zaowocuje wspaniałymi efektami, być może amatorskim uprawianiem sportu dla zdrowia, co jest przecież niezmiernie istotne, a być może wielkimi sukcesami na sportowych arenach – podsumował Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Galeria