Kopalnia Wapienia „Morawica” została laureatem IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez NSZZ „Solidarność” i znalazła się tym samym w zaszczytnym gronie zaledwie 22 laureatów tegorocznej edycji konkursu. Certyfikat z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał w Pałacu Prezydenckim prezes Kopalni, Józef Dąbek. Zaszczytne wyróżnienie do Kopalni Wapienia „Morawica” trafiło już po raz trzeci.

Oceny nadesłanych na organizowany od 2008 roku przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dokonała Komisja Certyfikacyjna. Pod uwagę brała przede wszystkim przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.

W tym roku wyłoniono zaledwie 22 laureatów tej, jak podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas wręczenia certyfikatów, niezwykle ważnej i wyjątkowej nagrody. – Nagroda ta jest wyjątkowa przede wszystkim ze względu na to, że to pracownicy zgłaszają swoich pracodawców do konkursu. To jest właśnie najlepsze świadectwo, jak nagrodzone zakłady pracy, firmy i instytucje, funkcjonują – mówił podczas uroczystości wręczenia certyfikatów w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda, dodając, że wyróżnienia te stanowią świadectwo jakości i konkurencyjności.

Prestiżowe wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał prezes Kopalni Wapienia „Morawica”, Józef Dąbek. – Jest to dla nas jedno z najważniejszych wyróżnień – zaznacza prezes Kopalni, Józef Dąbek, podkreślając jednocześnie, że człowiek dla pracodawcy powinien być zawsze na pierwszym miejscu. – Od samego początku działamy tak, aby pracownicy czuli się u nas bezpiecznie. Oprócz stałego rozwoju spółki stanowi to dla nas priorytet – mówi prezes Kopalni, Józef Dąbek.


Warto zaznaczyć, że laureatem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez NSZZ „Solidarność”, Kopalnia Wapienia „Morawica” nie została odznaczona po raz pierwszy. W organizowanym od 2008 roku konkursie prestiżowy certyfikat Kopalnia odebrała już po raz trzeci. – Pierwszy raz nasze działania dostrzeżono w 2009 roku. Drugi raz certyfikat otrzymaliśmy w roku 2013. W tym roku certyfikat trafił do nas po raz trzeci – poinformował dumny prezes Kopalni Wapienia „Morawica”, Józef Dąbek. Przyznanym certyfikatem Kopalnia może się posługiwać przez okres trzech lat.

Galeria