Jest to ogromne wyróżnienie dla zespołu, który istnieje tak krótko, ale i ogromne wyzwanie bo zmierzyć mu się przyszło z najlepszymi   grupami tanecznymi z całej Polski mającymi kilkuletnie tradycje      i doświadczenie estradowe.

Rada Artystyczna Konkursu  w składzie:

  • dr Tomasz Nowak – etnomuzykolog, antropolog tańca – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Artystycznej,
  •  dr Jerzy Szczyrba – muzyk, kompozytor – Uniwersytet Jana Kochanowskiegow Kielcach,
  •  Janina Skotnicka – etnograf, kustosz Muzeum Narodowego w Kielcach,
  •  Agnieszka Nagnajewicz – choreograf, etnochoreograf, reżyser – Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  •  Michał Stachurski – muzyk, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiegow Kielcach, sekretarz Rady Artystycznej,

po obejrzeniu i wysłuchaniu 11 prezentacji konkursowych, postanowiła przyznać Zespołowi Pieśni i Tańca „Morawica wyróżnienie.

Wszyscy nie kryli podziwu dla tak dużych osiągnięć wypracowanych w tak krótkim czasie.


To wyróżnienie to ogromny sukces dla początkującego zespołu, ale i wynik ciężkiej pracy, determinacji i ogromnego zaangażowania ludzi, którzy kochają to co robią. Bowiem wyczerpujące cotygodniowe  piątkowe popołudniowe  próby na sali Samorządowego Centrum Kultury  w Morawicy pod czujnym i profesjonalnym okiem instruktorów; choreografa – Barbary Kardynalskiej i muzykologa – Jerzego Gumuły prowadzą zespół  do sięgania po kolejne nagrody i wyróżnienia.

Jako laureat tego konkursu Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” wystąpił na scenie podczas XI  „Jarmarku Świętokrzyskiego” . Tam też odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców   XI Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej.

Należy podkreślić, iż  Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” prezentował się pięknie na scenie w nowo zakupionych strojach krakowiaków wschodnich – strój odpowiadający wymogom tańczonej suity „Po dobry robocie”.

Członkowie zespołu otrzymali gratulacje z rąk Wójta Gminy Morawica – Mariana Burasa, który  osobiście przyjechał na Święty Krzyż, aby wspierać morawickich artystów i promować Gminę Morawica   podczas XI Jarmarku Świętokrzyskiego.

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy

Galeria