Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek region świętokrzyski. Sprawdzał osobiście jak w praktyce realizowany jest jego sztandarowy program „Piątka Morawickiego”, którego jednym z najważniejszych punktów była obniżka podatku CIT dla małych i średnich firm. W Chęcinach spotkał się nie tylko z lokalnymi przedsiębiorcami, ale rozmawiał też z władzami gminy.

Chęciny były jednym z przystanków premiera Mateusza Morawieckiego, który odwiedził przedsiębiorców trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W regionie świętokrzyskim gościł w gminie Łączna, w Zagnańsku i w Chęcinach, gdzie zatrzymał się w drodze do Gołczy w województwie małopolskim. Celem wizyty było sprawdzenie jak w praktyce wygląda obniżka podatku CIT dla małych i średnich firm z 19 do 9 procent.

W Gminie i Mieście Chęciny premier Mateusz Morawiecki spotkał się z burmistrzem Robertem Jaworskim oraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, Tomaszem Szczepanikiem. Podczas wizyty w Chęcinach obecni byli także wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Szef Rządu w pierwszej kolejności odwiedził znaną w całym regionie Cukiernię Ryszarda Ramiączka, gdzie zakupił słodkie wypieki. Zajrzał także do kwiaciarni Małgorzaty Jarząbek. Tu zakupił bukiet kwiatów.

Burmistrz Robert Jaworski zaprosił Pana Premiera na krótki spacer po chęcińskim rynku. Rozmawiano o tutejszym dziedzictwie zabytkowym i kulturowym. – To w Chęcinach swój początek miał parlamentaryzm – przypomniał burmistrz, Robert Jaworski, który mówił o historycznym znaczeniu Chęcin w dziejach Polski. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że w Chęcinach już kiedyś był, ale jeszcze przed rewitalizacją rynków i Królewskiego Zamku.


I choć plan wizyty był mocno napięty, a na zwiedzanie chęcińskiej warowni brakło czasu, to premier nie odmówił wspólnego zdjęcia pod osławionym już pomnikiem Króla Władysława Łokietka, jaki stanął na chęcińskim rynku. Pomnik jest jednym z elementów otwartego w ubiegłym roku nowego szlaku turystycznego pod nazwą „Śladami Króla Łokietka”.

Agnieszka Olech

Galeria