Koszenie poboczy połączone z wycinką krzaków i samosiewów, renowacja rowów, naprawa ubytków – trwają letnie porządki na drogach powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach realizuje obecnie prace związane z letnim utrzymaniem dróg. Lista zadań w sezonie letnim obejmuje: koszenie trawy na poboczach i skarpach rowów, cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew, ścinanie poboczy i renowacja rowów, remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz drobne naprawy korpusu drogowego. Prowadzone są bieżące remonty cząstkowe, czyli tzw. łatanie ubytków na drogach powiatu kieleckiego.

Na wykonanie remontów cząstkowych powiat kielecki wydał ponad 600 tys. zł. Prace zostały wykonane w ilości 21 tys. 230 m kw. Jeśli chodzi o bieżącą konserwację dróg powiatowych w zakresie robót odwodnieniowych (ścinaka poboczy i renowacja rowów) na terenie powiatu kieleckiego – planowany koszt do prawie 500 tys. zł.

– Kosimy trawy i chwasty na poboczach dróg powiatowych. Prace wykonywane są przez pracowników PZD, ale też z czterema gminami, jak Morawica, Chęciny, Daleszyce i Łopuszno, mamy podpisane porozumienia i gminy same wykonują koszenie na swoim terenie – mówi Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.


– Naprawiamy i wymieniamy znaki drogowe pionowe, tablice informacyjne z nazwami miejscowości i urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W ramach oznakowania poziomego dróg, odtwarzamy wszystkie nieczytelne linie segregacyjne i przejścia dla pieszych  – dodaje Zbigniew Wróbel, dyrektor PZD w Kielcach.