Ekologia i ekoturystyka – tak w skrócie nazywamy projekt grantowy, z którego Stowarzyszenie „Dolina Belnianki” w Smykowie finansuje warsztaty edukacyjne, wizyty studyjne i wycieczki krajoznawcze. Wg Dominiki Zaręby, autorki pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce: ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych, strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności i dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej.

Celem naszego projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Smykowa, gminy Daleszyce i obszaru LGD „Białe Ługi”, zapoznanie ich z zagrożeniami wynikającymi z postępującego zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja zasobów przyrodniczych i turystycznych obszaru LGD.

W ramach dzialań finansowanych grantem zorganizowaliśmy dotychczas warsztaty edukacyjne dla dzieci, a także wycieczki studyjne i krajoznawcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiedziliśmy między innymi gospodarstwo agroturystyczne EKORAB w Jasieniu, winnicę AVRA koło Szydłowa, stadninę koni w Kotuszowie. Poznaliśmy zabytki Chmielnika, Szydłowa, Rytwian i Kurozwęk. Jesteśmy na półmetku naszych działań, przed nami między innymi warsztaty o tematyce ekologicznej dla dorosłych i kolejne wyjazdy studyjne.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Operacja pt. „Ratujmy ziemię, ratujmy nasz świat! Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska naturalnego” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Ekologia i ekoturystyka – promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu”

J. Witkowska

 

Galeria