3.5 C
Kielce
wtorek, 13 października, 2020
Strona główna Aktualności Powiat kielecki w żółtej strefie. Przestrzegajmy zaleceń

Powiat kielecki w żółtej strefie. Przestrzegajmy zaleceń

Zobacz

Kolejne tony azbestu usunięte

Zakończył się tegoroczny etap usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Daleszyce. Od maja z naszych domów i budynków...

V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

W związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 tegoroczny V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych odbędzie się w formie zdalnej, poprzez...

Odszedł Druh Marek Korban, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym, w wieku 64 lat odszedł na wieczną służbę Druh Marek Korban. Śp. Marek...

Urząd Gminy w Zagnańsku i GOPS nadal muszą pracować w trybie wewnętrznym. Blisko połowa pracowników ma potwierdzonego koronawirusa

Są wyniku testów pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku i GOPS w kierunku COVID-19. W sumie na 66 przebadanych osób u 31 wykryto obecność patogenu,...

Powiat kielecki liderem Związków Powiatów Polskich

Powiat kielecki zwyciężył w prestiżowym rankingu Związków Powiatów Polskich. Pod uwagę wzięto, ponad 60 kryteriów. - Będziemy się starali to...

Fot. www.gov.pl

W czwartek, 17 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że powiat kielecki objęty zostanie dodatkowymi obostrzeniami w związku z zakwalifikowaniem do tzw. żółtej strefy. Zmiany, które mają ograniczyć wzrost liczby nowych zachorowań na koronawirusa będą obowiązywać od soboty, 19 września.

– Apeluję do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o odpowiedzialne i rozważne zachowania. Proszę o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i dodatkowych obostrzeń, którymi nasz powiat objęty zostanie od najbliższej soboty. Walka z koronawirusem może być skuteczna, jeśli nie będziemy lekceważyć podstawowych zasad, w tym obowiązku zachowania społecznego dystansu oraz zakrywania ust i nosa wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Od postawy każdego będzie zależeć stan zdrowia nas wszystkich. Zróbmy wszystko, abyśmy nie znaleźli się w czerwonej strefie – mówi Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki.

Organizacja kongresów i targów Jest dopuszczalna pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc; w miejscu odbywania się imprezy może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

Wydarzenia sportoweMaksymalnie 25% widowni.

Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach – 25% publiczności na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni – 25% publiczności na otwartej przestrzeni – obowiązuje limit 100 osób

Gastronomia

W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. 1 osoba na 4 metry kwadratowe.

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni orazdziałalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

1 osoba na 10 metrów kwadratowych

Siłownie

1 osoba na 4 mkw

Kina

25% publiczności

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Zgromadzenia

Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Kościoły Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

100 osób, z wyjątkiem obsługi

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

100 osób, z wyjątkiem obsługi

Transport zbiorowy

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo

b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maski

Obowiązkowo:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

25% publiczności

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport lotniczy

Obecnie jest obowiązek:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Apelujemy o przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych. Od naszej odpowiedzialności w tej kwestii zależy zdrowie nas wszystkich.

Źródło: www.gov.pl

 

blank

Aktualności

Urząd Gminy w Zagnańsku i GOPS nadal muszą pracować w trybie wewnętrznym. Blisko połowa pracowników ma potwierdzonego koronawirusa

Są wyniku testów pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku i GOPS w kierunku COVID-19. W sumie na 66 przebadanych osób u 31 wykryto obecność patogenu,...

Komunikat dot. odbioru praw jazdy

  Informujemy, że od poniedziałku, 12 października przez trzy dni Referat Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu nie umawia nowych terminów wizyt. Za utrudnienia przepraszamy...

V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

W związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 tegoroczny V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych odbędzie się w formie zdalnej, poprzez przesyłanie nagranych utworów na płycie...

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o rezygnacji z inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego

Z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zakażenia się wirusem SARS-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników informujemy, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o...

Pierzchnica z nową drogą

Ważna dla mieszkańców Pierzchnicy droga została wyremontowana. - Realizacja tego zadania była dla nas bardzo ważna – przyznaje starosta kielecki Mirosław Gębski. Dziś została oficjalnie...
blank

Polecamy