Po siedmiu latach przerwy w gminie Bieliny uroczyście otwarto nową siedzibę Posterunku Policji. W uroczystym apelu i otwarciu posterunku brał udział starosta kielecki Mirosław Gębski.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek przez podkom. Rafała Wydrzyńskiego oraz powitania wszystkich gości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka. W kolejnej części uroczystości nadinsp. Paweł Dzierżak wraz z Wójtem Gminy Sławomirem Kopaczem przekazał symboliczne klucze do budynku nowemu kierownikowi Posterunku Policji w Bielinach asp. Rafałowi Roszczypale.

Po okolicznościowych przemówieniach ks. ppor. Paweł Kowalski – kapelan Komendy Miejskiej Policji w Kielcach poświęcił nową siedzibę policjantów. Następnie zaproszeni goście odwiedzili wnętrze nowo powstałego posterunku.

– W opinii publicznej funkcjonariusze policji cieszą się coraz większym zaufaniem. Bardzo zależy mi na tym, aby mieszkańcy regionu mogli czuć się bezpiecznie. Cieszy mnie fakt, że przywracane są posterunki policji w mniejszych miejscowościach – powiedział Mirosław Gębski.


Posterunek Policji w Bielinach przywrócono po 7 latach przerwy, i będzie on znajdował się w tym samym miejscu co wcześniej przy ul. Partyzantów 18. Będzie w nim służyło 5 funkcjonariuszy. To już czwarta taka komórka w garnizonie świętokrzyskim, a trzecia w powiecie kieleckim, która powróciła na mapę jednostek Policji. W gruntownie wyremontowanych pomieszczeniach o powierzchni blisko 145 m2 do dyspozycji są pokoje biurowe, zaplecze socjalne, toalety, magazyn i szatnia. Wszystkie zostały wyposażone w nowe umeblowanie, sprzęt teleinformatyczny i techniczny tak, aby pełniący tu służbę policjanci mogli sprawnie i skutecznie realizować zadania, na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Galeria