Pożegnaliśmy rok 2018. Upłynął on pod znakiem interesujących wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. W naszym regionie miało miejsce również wiele inwestycji m.in. budowa nowych placów zabaw, wymiana oświetleń, termomodernizacje szkół, rozbudowa dróg oraz budowa nowych chodników. Powstały także nowoczesne miejsca do wypoczynku. Gminy z powiatu brały udział w projektach, które przyczyniły się do rozwoju lokalnej gospodarki czy oświaty.

Zobacz najciekawsze wydarzenia w 2018 roku, o których pisaliśmy na naszym portalu!

 

1. Styczeń

Styczeń – podsumowanie roku 2018

Kolejne miesiące na następnych slajdach