Pływalnia „KORAL” w Morawicy informuje,

że w dniu 16 października zostało zawarte porozumienie

z GOPS w Morawicy w celu realizacji programu

„Płyniemy po sprawność”.


Na mocy niniejszego porozumienia

osoby niepełnosprawne do 16 roku życia

 z terenu gminy Morawica

mogą korzystać bezpłatnie z atrakcji w „KORALU-u”.

Szczegółowe informacje w GOPS Morawica.

Zapraszamy !!!