Dnia 30 października 2018 r. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach uczestniczyli w kieleckiej Galerii Korona w XVI edycji przedsięwzięcia edukacyjnego „Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, której inicjatorem było Echo Dnia.

Miało ono na celu zapoznanie pierwszoklasistów z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania w sytuacji zagrożenia oraz promowaniem działań na rzecz bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zdrowego trybu życia.

Tego dnia uczniowie klas pierwszych bawili się i uczyli wspólnie z Jeżem Edkiem, policjantami, strażakami oraz pracownikami służby zdrowia. Spotkanie dodatkowo uświetniło przedstawienie przygotowane przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – „Krusikowo”. Dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się w domu oraz w gospodarstwie rolnym. Po obejrzeniu spektaklu wszystkie dzieci otrzymały odblaski od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Następnie udały się do Multikina, by wspólnie obejrzeć projekcję filmu edukacyjnego o ochronie środowiska.

Akcję zakończyło klasowe zdjęcie, które będzie zamieszczone w wydaniu specjalnego dodatku wraz z innymi zdjęciami klas pierwszych z całego regionu. Ukaże się on w „Echu Dnia” 6 grudnia. Wtedy też wystartuje plebiscyt na „Najsympatyczniejszą klasę pierwszą”.


Wychowawcy klas pierwszych:
E. Fortuńska, A. Maciejewska, M. Pietruch

Galeria