Wyjątkowo uroczyście wyglądały uroczystości, podczas kórych zaszczytu honorowego pasowania dostąpili pierwszoklasiści ze szkół w Lisowie i w Nidzie. – Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowali uczniowie, a następnie dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami ze wszystkim przywilejami i obowiązkami uczniowskimi. Wszyscy uczniowie klas pierwszych zobowiązali się być pilnymi w nauce i wzorowymi w zachowaniu. Obiecali także godnie reprezentować dobre imię swoich szkół.

fot. Andrzej Radomski


Galeria