Jak co roku w Niedzielę Palmową daleszycki rynek zachwycał feerią wiosennych barw. Zaprezentowano tam prace plastyczne przygotowane na konkurs pod hasłem „Tradycyjna Palma i Pisanka Wielkanocna”.

Jak podkreśla Norbert Wojciechowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, wydarzenie ma na celu popularyzację staropolskich tradycji i sztuki ludowej. – Prace własnoręcznie wykonują uczniowie szkół wraz z nauczycielami. Po prezentacji palm konkursowych, która ma miejsce na daleszyckim rynku, wierni zabierają je do kościoła parafialnego w Daleszycach, aby zgodnie z tradycją poświęcić je. Udają się tam z procesją, na czele której niesione są największe, ponad trzymetrowe palmy przygotowane przez mieszkańców sołectwa Kranów, Brzechów oraz Niwy – mówi dyrektor Norbert Wojciechowski.

W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 150 uczestników. Do siedziby organizatora trafiły barwne pisanki i wielkanocne palmy. – Poziom wykonanych prac był bardzo wysoki. Spośród tylu tak pięknych palm trudno byłoby wybrać tę najpiękniejszą, dlatego postanowiliśmy przyznać wszystkim uczestnikom konkursu jednakowe nagrody. Każdemu wręczyliśmy też pamiątkowe dyplomy – informuje Norbert Wojciechowski.

– W wydarzeniu najważniejszy jest sam udział w konkursie i włożony w niego trud oraz zaangażowanie uczestników , którymi byli m.in. uczniowie, nauczyciele, opiekunowie, dyrektorzy szkół, rodzice, za co bardzo dziękuję. Niezmiernie istotne jest tu kultywowanie rodzimych, wielkanocnych tradycji. Dzięki wykonanym pracom daleszycki rynek pięknieje, a atmosfera staje się prawdziwie wielkanocna – podkreśla Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.


Co ważne, przygotowane przez uczestników konkursu pisanki będą prezentowane w kościele w Daleszycach w Wielką Sobotę.

Agnieszka Olech

Galeria