Wielu mieszkańców naszej gminy wzięło udział w niedzielnych uroczystościach związanych z obchodami święta Trzech Króli.

Pierwszym punktem uroczystości Objawienia Pańskiego był barwny orszak, który prowadził z daleszyckiego rynku do świątyni. W pochodzie uczestniczyli m.in. biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta, proboszcz parafii Daleszyce Tadeusz Cudzik, burmistrz Dariusz Meresiński, radny Paweł Toboła oraz liczna grupa mieszkańców. W rolę Mędrców ze Wschodu wcielili się w tym roku Andrzej Witkowski, Stanisław Sitek oraz Józef Borek. O godzinie 12:00 została odprawiona uroczysta msza święta.

Po mszy tradycyjnie poświęcono kredę i kadzidło. Wonią kadzidła wierni wypełniają domy, a kredą znaczą drzwi swoich mieszkań, wypisując na nich inicjały Mędrców ze Wschodu, Trzech Króli: K+M+B lub C+M+B oraz cyfry Nowego Roku kalendarzowego 2019. C+M+B to skrót pochodzący od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi”.

Mateusz Fąfara


Galeria