URZĄD GMINY I MIASTA w Chęcinach informuje, że:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy Alei Partyzantów 6 w Chęcinach będzie nieczynny w dniu 20 kwietnia 2019 roku (sobota). Dniem zastępczym jest 19.04.2019 roku (piątek) czynny w godzinach: 10.00-16.00.