W Starostwie Powiatowym w Kielcach obradowali przedstawiciele Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym tematem obrad było przygotowanie uroczystości związanych z obchodami 20-lecia funkcjonowania powiatów. Przewodniczący Konwentu, starosta buski Jerzy Kolarz zaznaczył, iż ma to być uhonorowanie pracy wszystkich, którzy przyczynili się do budowy i rozwoju administracji powiatowej oraz samorządu powiatowego na przestrzeni minionych lat.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego i włoszczowskiego. Z ramienia naszego powiatu w spotkaniu wzięli udział starosta kielecki Mirosław Gębski, wicestarosta Tomasz Pleban oraz członkowie Zarządu Mariusz Ściana i Stefan Bąk.

Konwenty to cykliczne zgromadzenia starostów, na których poruszane są bieżące problemy organów samorządowych. Województwo Świętokrzyskie składa się z trzynastu powiatów, miejsca odbywania się obrad Konwentu są zmienne. Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego to możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń.


Galeria