Radni Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska omówili projekty uchwał na IX sesję Rady Powiatu w Kielcach.

W posiedzeniu komisji wraz z radnymi uczestniczył członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana oraz skarbnik powiatu Maria Klusek, która przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028 oraz zmiany w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok.

– Główne przyczyny powstania uchwał zmieniającej WPF oraz  budżet powiatu to zmiana klasyfikacji środków na remont kuchni w Powiatowym Zespole Szkół Chęcinach, jak również zabezpieczenie środków na zatrudnienie nauczycieli, jako że w znacznym stopniu wzrósł nabór w naszych szkołach powiatowych – wyjaśniła skarbnik.

Według projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych strona dochodowa będzie wynosiła 172 mln 148 tys. zł natomiast strona wydatkowa 181 mln 31 tys. zł. Skarbnik dodała, że w ostatnim czasie Zarząd Powiatu podjął również decyzję o przeznaczeniu 605 tys. złotych na realizację projektu E-geodezja.


Przewodniczący Komisji Zenon Janus poruszył temat w Raportu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym wspomniane jest czyszczenie rzeki Bobrza na odcinku Trzcianki – Wola Murowana. Poprosił, by skierować pytanie do tej instytucji, co szczegółowo zostało zrobione w ramach czyszczenia rzeki na tym odcinku.

Następnie radny podziękował na zaproszenie na Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów, które odbędą się w najbliższą niedzielę 25 sierpnia.

– Zachęcam do uczestnictwa w Święcie Rolników, by podziękować Bogu za ten dar, który codziennie mamy na stole – powiedział członek Zarządu Mariusz  Ściana – Z kolei 1 września w Chmielniku odbędzie się festyn „Z pomocą Szpitalowi” , na który również serdecznie zapraszam – dodał.

Galeria