5.8 C
Gmina Morawica
niedziela, 26 lipca, 2020
Strona główna Aktualności Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zobacz

Informacja FRRP dot. naboru wniosków-instrument finansowy-pożyczka płynnościowa COVID-19

Przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Morawica mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci nieoprocentowanej pożyczki w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Szczegółowe informacje...

Spotkanie zespołu do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki

O trudnej sytuacji gospodarczej świętokrzyskich firm wywołanej pandemią oraz możliwościach wsparcia regionalnych przedsiębiorców rozmawiano 23 lipca na drugim posiedzeniu...

„Krajobraz niepokorny” wernisaż fotograficzny

W piątek 24 lipca, o godz. 18.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się wernisaż II edycji wystawy...

Ponad czterystu rowerzystów ścigało się w Piekoszowie podczas MTBCrossMaraton

Tegoroczna edycja MTBCrossMaraton ściągnęła do gminy Piekoszów ponad czterystu rowerzystów nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale też spoza jego...

Tzw. ˝Hotelowiec˝ w Czerwonej Górze będzie miał nowy dach

Jeszcze w tym roku wymiany dachu doczeka się hotelowiec w Czerwonej Górze. Dokumentacja techniczna już jest opracowana, a gmina niebawem wyłoni wykonawcę...

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyło się w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył Artur Konarski, a uczestniczyli w nich przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.


Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 2,44% w porównaniu do roku poprzedniego, systematycznie malało też bezrobocie – jego stopa na koniec roku wyniosła 7,9% (przy średniej krajowej 5,2%). Wzrosła też liczba firm z kapitałem zagranicznym. Jednym z największych problemów regionu nadal pozostają niekorzystne zjawiska demograficzne, a według prognoz trendy związane z depopulacją mogą się pogłębiać.

Druga część raportu prezentuje działania i programy realizowane w 2019 roku przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Ważną inicjatywą podjętą w roku ubiegłym było m. in. rozpoczęcie pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Konsultacje społeczne tego projektu niebawem się rozpoczną, a uchwalenie dokumentu przez Sejmik planowane jest na koniec roku. Sprawnie przebiega wydatkowanie funduszy unijnych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Do końca 2019 r. zawarto 2074 umowy o dofinansowanie na kwotę środków unijnych ponad 4,44 mld zł. Poziom kontraktacji programu wyniósł 76,2%, co oznacza, że w samym roku 2019 wzrósł o ponad 14%. Raport zwraca uwagę na znaczne przyspieszenie rozliczania środków unijnych przez beneficjentów w stosunku do lat ubiegłych. Na koniec ubiegłego roku pod względem liczby zrealizowanych projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 województwo świętokrzyskie uplasowało się na 11 miejscu w kraju, a pod względem wartości unijnego dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca – na 3 miejscu (o jedno miejsce wyżej niż rok wcześniej).

Również pozytywną opinię radnych uzyskało sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok. Wykonane dochody w roku ubiegłym wyniosły 700,19 mln zł, a wykonane wydatki 685,88 mln zł. Za 2019 rok planowano deficyt na prawie 55 mln zł, tymczasem zamknął się on nadwyżką w kwocie 14,30 mln zł. W strukturze dochodów największą część stanowiły płatności w ramach środków unijnych, subwencja ogólna i udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Z tego ostatniego źródła uzyskano o 20 mln więcej dochodów niż planowano. W strukturze wydatków pozycje o najwyższej wartości to transport i łączność, administracja publiczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz oświata i wychowanie.

Komisja Rolnictwa rekomendowała też Artura Konarskiego na przedstawiciela Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Kielcach, na pięcioletnią kadencję. Radni przegłosowali inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie.

Galeria

blank

Aktualności

Premiera „Kopciuszka” w Kieleckim Teatrze Tańca

Spektakl pt. „Kopciuszek” to przygotowane z wielkim rozmachem widowisko taneczno-muzyczne, przeznaczone dla całych rodzin. Tradycyjna historia Kopciuszka przedstawiona zostanie...

„Zwiedzanie na śniadanie” na Zamku Królewskim w Chęcinach i Niemczówce!

  Smaczne śniadanie połączone ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego w Chęcinach i Niemczówki to propozycja dla miłośników porannych podróży. „Zwiedzanie na śniadanie” to oferta dla wszystkich...

Nowe, lepsze życie dzięki transplantacji

2 lipca bieżącego roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach odbył się pierwszy przeszczep nerki w regionie świętokrzyskim....

Cztery miesiące, 20 tysięcy wykonanych testów

  Ponad 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonali do tej pory diagności Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Laboratorium w Podzamczu badaniem próbek pobranych w większości od...

Sezonowa linia T pojedzie przez Chęciny do Parku Etnograficznego w Tokarni

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od niedzieli 26 lipca 2020 roku zostanie uruchomiona linia T z Kielc do Parku Etnograficznego w Tokarni. Autobusy będą kursowały we...
blank

Polecamy