5.8 C
Gmina Morawica
piątek, 24 lipca, 2020
Strona główna Aktualności Obradowała Komisja Budżetu i Finansów

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów

Zobacz

Zwrot podatku akcyzowego

 O G Ł O S Z E N I E  Urząd Gminy i Miasta Chęciny  informuje, że producenci rolni, którzy chcą odzyskać część pieniędzy...

Zdalny kontakt z urzędem

Już 3,5 miliona Polaków przekazało swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych. Dzięki temu ich wizyty w urzędach zostają ograniczone...

Podpisane umowy na realizację Programów współfinansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

14 lipca 2020r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy na realizację Programów współfinansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-...

Sezonowa linia T pojedzie przez Chęciny do Parku Etnograficznego w Tokarni

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od niedzieli 26 lipca 2020 roku zostanie uruchomiona linia T z Kielc do Parku Etnograficznego...

Kolejne przeglądy rejonowe 44. Buskich Spotkań z Folklorem

W weekend, 25-26 lipca, w Ciekotach i Jędrzejowie odbędą się kolejne przesłuchania do 44. Buskich Spotkań z Folklorem. Impreza,...

Klub Wolontariatu w Daleszycach zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie on – line „Podejmij wyzwanie podbij rynek pracy”

Klub Wolontariatu w Daleszycach zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie on – line w dniu 30 lipca 2020 roku o godzinie 11:00. Gościem będzie...

W trybie zdalnym z uwagi na stan epidemii, pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach wzięli udział wicemarszałkowie województwa Renata Janik i Marek Bogusławski.


Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. Z prezentowanych w dokumencie danych statystycznych wynika, że utrzymywały się główne tendencje charakterystyczne dla sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w latach ubiegłych – systematycznie malało bezrobocie, jego stopa na koniec roku wyniosła 7,9% (przy średniej krajowej 5,2%). Następował nieznaczny, ale stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych – o 2,44% w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła liczba firm z kapitałem zagranicznym i wartość tego kapitału. Mimo że pod tym względem świętokrzyskie jest wśród regionów o najniższych wskaźnikach, to dynamika wzrostu w naszym województwie należała w ubiegłym roku do najwyższych w kraju, podobnie jak dynamika wzrostu nakładów na badania i rozwój. Dużym problemem regionu są pogłębiające się niekorzystne zjawiska demograficzne.

Jednym z ważniejszych działań podjętych w 2019 roku przez Zarząd Województwa było rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, a jej uchwalenie planowane jest na koniec bieżącego roku. Rok 2019 upłynął pod znakiem znacznego przyspieszenia w wydatkowaniu środków unijnych. Na koniec roku poziom kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 wyniósł 76,2%, co oznacza wzrost o ponad 14% w ciągu roku.

Pozytywną opinię Komisji zyskał również projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok. Dochody w roku ubiegłym były na poziomie 700,19 mln zł, a wydatki – 685,88 mln zł. Przy planowanym deficycie na kwotę prawie 55 mln zł, osiągnięto nadwyżkę 14,30 mln zł. W strukturze dochodów największą część stanowiły płatności w ramach środków unijnych, subwencja ogólna i udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Z tego ostatniego źródła uzyskano o 20 mln więcej dochodów niż planowano. W strukturze wydatków pozycje o najwyższej wartości to transport i łączność, administracja publiczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz oświata i wychowanie.

Komisja wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 15 tys. zł dla gminy Osiek na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, prowadzi działania na terenie znajdującym się przy drodze krajowej 79 i ma w składzie zespołu 15 przeszkolonych ratowników, którzy mogą udzielać pomocy po wypadkach drogowych.

Pozytywne opinie Komisja wydała o projektach uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 i w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. Przesunięcia środków wynikały z potrzeby korekt związanych z bieżącą pracą samorządu województwa i jego jednostek.

Galeria

Poprzedni artykułKOMUNIKAT BRAK WODY
Następny artykułW 77. rocznicę wydarzeń
blank

Aktualności

Premiera „Kopciuszka” w Kieleckim Teatrze Tańca

Spektakl pt. „Kopciuszek” to przygotowane z wielkim rozmachem widowisko taneczno-muzyczne, przeznaczone dla całych rodzin. Tradycyjna historia Kopciuszka przedstawiona zostanie...

„Zwiedzanie na śniadanie” na Zamku Królewskim w Chęcinach i Niemczówce!

  Smaczne śniadanie połączone ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego w Chęcinach i Niemczówki to propozycja dla miłośników porannych podróży. „Zwiedzanie na śniadanie” to oferta dla wszystkich...

Nowe, lepsze życie dzięki transplantacji

2 lipca bieżącego roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach odbył się pierwszy przeszczep nerki w regionie świętokrzyskim....

Cztery miesiące, 20 tysięcy wykonanych testów

  Ponad 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonali do tej pory diagności Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Laboratorium w Podzamczu badaniem próbek pobranych w większości od...

Sezonowa linia T pojedzie przez Chęciny do Parku Etnograficznego w Tokarni

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od niedzieli 26 lipca 2020 roku zostanie uruchomiona linia T z Kielc do Parku Etnograficznego w Tokarni. Autobusy będą kursowały we...
blank

Polecamy