6 kilometrów kanalizacji, przepompownia i trzydzieści sztuk przyłączy – samorząd gminy Strawczyn przygotowany do kolejnej dużej inwestycji. Szacunkowy jej koszt opiewa na kwotę ponad dwóch milionów złotych, z czego 63,63 procent pokryje pozyskane przez władze gminy dofinansowanie unijne.

Wszystko wskazuje na to, że już za kilkanaście miesięcy kolejni mieszkańcy gminy Strawczyn będą mogli podłączyć się do gminnej sieci kanalizacyjnej. Warto to zrobić, bo korzystanie z kanalizacji jest tańsze od wywozu szamba.

Inwestycja z unijnym dofinansowaniem

Nowy, sześciokilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej ma powstać w miejscowości Oblęgór przy ulicach Widoma i Studzianki. Samorząd gminy Strawczyn stara się o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Jesteśmy gotowi, aby rozpocząć zadanie budowy kanalizacji w Oblęgorze. Inwestycja jest zaprojektowana, pozwolenie na budowę wydane, a wniosek o dofinansowanie wstępnie zakwalifikowany. Teraz czekamy już tylko na podpisanie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie inwestycji – poinformował wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk. – Przetarg na wyłonienie wykonawcy będziemy mogli ogłosić dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Prace ruszą jak tylko pozwoli na to pogoda – dodał wójt Tadeusz Tkaczyk.


Poza budową kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej, inwestycja przewiduje także budowę przepompowni ścieków. Zostanie ona podłączona do oczyszczalni ścieków w Strawczynie. Wraz z nowo powstałym odcinkiem kanalizacji powstanie trzydzieści sztuk przyłączy, co oznacza, że tyle domostw będzie mogło zostać podpiętych do sieci kanalizacyjnej i z niej korzystać.

Koszty realizacji budowy kolejnego odcinka kanalizacji wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków opiewają na kwotę ponad dwóch milionów złotych. Dofinansowanie ma pokryć 63% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Przewidywane zakończenie prac budowlanych przypada na koniec 2019 roku.

Kolejny wniosek na 19 milionów już złożony

Na tym jednak nie koniec inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Strawczyn. Władze gminy już złożyły wniosek o dofinansowanie kolejnego gigantycznego zadania kanalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Chodzi o budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Korczynie, która będzie obsługiwała także miejscowości Kuźniaki i Rudę Strawczyńską oraz o budowę 11 kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z trzema przepompowniami ścieków w miejscowościach Korczyn i Akwizgran. Projekt ogromnej inwestycji już powstał, a opiewa on na kwotę 19 milionów złotych. W przypadku pozyskania dotacji aż 80% wartości inwestycji pokryją środki unijne.

Jak podkreślił wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk, samorząd dokłada wszelkich starań, aby z każdym rokiem sieć kanalizacyjna w gminie była rozbudowywana. – Zdajemy sobie sprawę, że kanalizacja w dzisiejszych czasach jest już pewną normą. Robimy wszystko, aby sieć kanalizacyjna na terenie naszej gminy rozwijała się sukcesywnie – podkreśla wójt, Tadeusz Tkaczyk i dodaje, że sieć kanalizacyjna to nie tylko poprawa stanu środowiska naturalnego, o które w gminie Strawczyn dba się szczególnie, ale przede wszystkim podniesienie standardu życia mieszkańców.