Starosta kielecki Mirosław Gębski uczestniczył w uroczystościach 79. rocznicy pierwszej wywózki Polaków z kresów wschodnich w głąb Rosji, które odbyły się przed symboliczną tablicą upamiętniającą ofiary sowieckich łagrów na Cmentarzu Starym.

Pierwsza masowa wywózka rozpoczęła się 10 lutego 1940 i objęła około 140 tysięcy Polaków. W latach 1940-1941 Sowieci przeprowadzili cztery deportacje. Według danych historyków Instytutu Pamięci Narodowej, łącznie akcje wysiedleńcze objęły blisko 800 tysięcy osób.

W dzisiejszych uroczystościach uczestniczył starosta kielecki, który złożył pod tablicą kwiaty. Obecni byli Sybiracy, przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje uczniów kieleckich szkół. Uczestnicy zapalili również znicze przed Krzyżami Katyńskimi na Cmentarzu Partyzanckim.


Galeria