Radny powiatowy Łukasz Woźniak wnioskował o kilka inwestycji drogowych na terenie gminy Strawczyn. W tej sprawie spotkał się z członkiem Zarządu Powiatu w Kielcach Cezarym Majchrem.

Radny Łukasz Woźniak złożył trzy interpelacje, w których prosi o zapewnienie środków na trzy inwestycje drogowe. Pierwsza dotyczy naprawy nawierzchni drogi asfaltowej nr 0485 T na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 0493 T w Kierunku miejscowości Łosień.

– Droga ta posiada liczne ubytki, odkształcenia oraz wykruszenia w nawierzchni, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Największe zniszczenia znajdują się przed mostem na rzece w miejscowości Łosień – opowiadał radny podczas spotkania z członkiem Zarządu Powiatu w Kielcach Cezarym Majchrem.W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel.

Jak dodaje radny, w miejscowości Korczyn na drodze powiatowej znajduje się most. – Jest w bardzo złym stanie technicznym. W wielu miejscach widoczne jest zbrojenie konstrukcji oraz ubytki w nawierzchni – powiedział Łukasz Woźniak.


W kolejnych interpelacjach radny zwrócił się z prośbą o budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0487 T w miejscowości Oblęgorek oraz chodnika przy drodze powiatowej nr 0450T w miejscowości Kuźniaki.

– Jeśli chodzi o chodniki w Oblęgorku i Kuźniakach, to jest już przygotowana dokumentacja w tym i projekty na te inwestycje – dodaje radny.

– W najbliższych dniach planujemy objazd po drogach powiatowych. Sprawdzimy ich stan techniczny – odpowiedział Cezary Majcher.

Galeria