Temat dofinansowań dla straży pożarnych zdominował posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom.

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie komisji odbyło się 10 października 2018 r. W posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Powiatu w Kielcach Józef Szczepańczyk oraz Maria Klusek, skarbnik powiatu, która przedstawiła radnym informację o zmianach w budżecie powiatu:

– Zwiększamy stronę dochodową o kwotę 3 mln 75 tys. 42 zł i o taką samą kwotę zwiększamy stronę wydatkową. W dziale Transport i łączność wprowadzamy promesę na kwotę 496 tys., regulujemy dotacje otrzymane z gmin na 30 tys., wprowadzamy także nowy projekt „Praktyka zawodowa kluczem do sukcesu” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie z kwotą 279 tys. 388 zł. Dwie gminy Daleszyce i Pierzchnica przekazały 5 tys. jako dofinansowanie do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Osinach – wymieniała Maria Klusek.

W kolejnej części obrad radni komisji bezpieczeństwa rozmawiali o dofinansowaniach dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Radna Irena Gmyr pytała, czy powiat nie mógłby pomóc w pozyskaniu samochodu dla OSP w Sędziejowicach, które obecnie dysponuje samochodem w złym stanie.


– Wiele dofinansowań przekazał powiat dla PSP oraz strażaków ochotników. Zakup sorbentów, dofinansowanie systemu selektywnego wywoływania, defibrylatory czy narzędzia hydrauliczne to tylko niektóre z nich. Gdyby strażacy ochotnicy chcieli pozyskać samochód to używanymi wozami dysponuje Państwowa Straż Pożarna.  – mówił Józef Szczepańczyk.

– W poprzednich latach wspieraliśmy Państwową Straż Pożarną poprzez dotowanie Funduszu Wsparcia Straży także na zakup samochodów, jednak nie możemy takiej bezpośredniej dotacji przekazywać dla OSP, ponieważ są one w strukturze gmin – dodała Maria Klusek.

Radni Zdzisław Zapała oraz Marian Zarzycki podzielili się doświadczeniem z zakresu zakupu samochodów dla OSP w gminach Miedziana Góra i Masłów.

Na zakończenie obrad radny Marian Zarzycki, który przewodniczył obradom komisji, złożył wszystkim radnym serdeczne podziękowania za owocną współpracę w trackie całej kadencji.

Galeria