http://aqua-ziem.pl


Przerwy w dostawie wody i spadki ciśnienia – występujące w gminie Górno uciążliwości w dostawie wody ma zniwelować nowo wybudowane  źródło.

Budowa studni głębinowej była długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców Krajna i Bęczkowa. Nowe  ujęcie wody ma 100 metrów głębokości i jest już czwartą studnią w tym rejonie, która zasila stację uzdatniania wody w Krajnie Drugim. – Drastyczny spadek pokładów wody w gminie zmusza do tworzenia kolejnych studni głębinowych. Przy ścisłej współpracy z Zakładem Usług Komunalnych staramy się wychodzić problemowi naprzeciw i niwelować negatywne skutki tych zmian – informuje Przemysław Łysak, wójt gminy Górno.

Uruchomienie studni głębinowej w Krajnie ma w znacznym stopniu ograniczyć występujące niedogodności związane w przerwami dostawy wody, czy spadkiem ciśnienia.