„Nowa era komputera w Gminie Daleszyce” – to projekt realizowany przez gminę Daleszyce, którego celem jest poprawa umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym oraz podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Daleszyce.

Obecnie realizujemy program „Internet dla seniora”.

Przewidujemy jeszcze szkolenia dla rodziców – „Rodzic w Internecie”, w których mogą wziąć udział osoby po 25 roku życia – rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Częstotliwość szkoleń: 4 dni po 4 godziny (w ciągu tygodnia popołudniami).


Liczba godzin szkolenia: 16 h.

Liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 12 osób.

Miejsce szkoleń: sale informatyczne w szkołach podstawowych w trzech miejscowościach: Daleszyce, Niestachów i Suków.

Początek szkoleń: luty 2019.

Podczas szkoleń kursanci będą mieli zapewnione niezbędne materiały oraz catering.

Zapisy na szkolenia: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce pokój nr 12.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Tomasz Kosakiewicz