Odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły XII edycji Nagrody Świętokrzyska Victoria. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przewodniczący Kapituły, wręczył nominacje jej członkom. Nabór kandydatów do nagrody rozpocznie się 13 stycznia br., a laureatów poznamy podczas uroczystej gali w dn. 25 lutego.


– Cieszę się, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie do prac w Kapitule tej prestiżowej nagrody, którą, podobnie jak w ubiegłych latach, przyznamy w trzech kategoriach: „Osobowość”, „Przedsiębiorczość” i „Samorządność” – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, dziękując uczestnikom spotkania za przybycie i udział w pracach tego gremium.

Nominacje z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego odebrali obecni na spotkaniu: Andrzej Pruś – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i zastępca przewodniczącego Kapituły, Marcin Piętak – dyrektor Gabinetu Marszałka i sekretarz Kapituły, Maciej Gawin – przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ryszard Pizior – prezes OSM Włoszczowa i laureat kat. „Przedsiębiorczość” X edycji, ojciec Edward Stradomski – laureat kat. „Osobowość” XI edycji, Tadeusz Tkaczyk – wójt Gminy Strawczyn, laureat kat. „Samorządność” XI edycji, ks. Leszek Skorupa – dyrektor Wydawnictwa Jedność i laureat kat. „Przedsiębiorczość” XI edycji, Robert Jaworski – burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz prezes Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz – starosta buski i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Perz – prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, ks. dr Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Marcin Piętak, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa i sekretarz Kapituły przypomniał, że skład tego gremium wynika z regulaminu nagrody. Członkowie Kapituły to przede wszystkim laureaci dwóch poprzednich edycji, a także przedstawiciele samorządu województwa, związków samorządów terytorialnych i innych środowisk. W tym roku bon pieniężny w wysokości 5 tys. zł, zamiast nagród rzeczowych, otrzymają laureaci wszystkich trzech kategorii. Pozostałe zmiany w regulaminie miały charakter formalny i porządkujący.


Celem nagrody przyznawanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest prezentacja pozytywnego wizerunku województwa, promocja i wspieranie prorozwojowych działań osób fizycznych i prawnych działających w regionie, które mają szczególne osiągnięcia w swoich obszarach, jak również promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich i zarządzania nimi – podkreślił sekretarz Kapituły Marcin Piętak.

Podczas posiedzenia ustalono, że nabór wniosków o przyznanie świętokrzyskiej Victorii potrwa od 13 do 31 stycznia. Po jego zakończeniu Kapituła wyłoni nominowanych w każdej kategorii, a następnie laureatów. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 25 lutego br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 13 stycznia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria