W szkole w Bilczy oficjalnie zainaugurowana akcję (NIE)CZADOWA WIZYTA. Kampania profilaktyczna, organizowana przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy, ma na celu przybliżenie tematyki związanej z powstawaniem oraz zatruciem czadem, jak i zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy osobom, u których dojdzie do zatrucia.

W inauguracji akcji w hali sportowej miejscowej Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego wzięli udział przedstawiciele Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach – którzy przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas ratowania osoby, u której doszło do zatrucia tlenkiem węgla oraz sposób prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej w przypadku zatrzymania krążenia. Byli także Policjanci z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy w związku ze zbliżającymi się feriami mówili o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw i wypoczynku dzieci oraz młodzieży w okresie ferii. Uczniom zwrócono szczególną uwagę, by zimowe zabawy i wypoczynek nie były pozbawione zdrowego rozsądku, myślenia i nadzoru dorosłych opiekunów czy rodziców.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Kielc opowiedzieli o zagrożeniach jakie ze sobą niesie czad oraz o tym jak powstaje i jak się przed nim bronić.

Następnie organizatorzy akcji – strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy poinformowali o akcji oraz zaprezentowali miernik wielogazowy, którym dokonują pomiarów stężenia gazów w otaczającej nas atmosferze.

Spotkanie w hali sportowej szkoły podstawowej oraz sali lekcyjnej było doskonałą okazją na przybliżenia dzieciom i młodzieży podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku. Uczniowie byli bardzo aktywni i bardzo zadowoleni z takiej formy zajęć, nagradzając mundurowych gromkimi oklaskami.Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras na zakończenie podziękował obecnym za pomysłową akcję i życzył sukcesów w jej realizacji.

Opr. RM/WM

Źródło: OPP w Kielcach

Galeria