Jak co roku gmina Chęciny włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Tym razem na chęcińskiej starówce czytano piękne, polskie nowele. Fragmenty ponadczasowych dzieł czytały władze samorządowe wraz z dyrektorami szkół, artystami i mieszkańcami z terenu gminy. Inicjatorem wydarzenia był Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

8 września, u stóp chęcińskiego zamku, kolejny raz wspólnie czytano książki. W tym roku organizatorzy wydarzenia mieli do wyboru kilka dzieł polskich autorów, a były to: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Bruno Schultza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki i wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa” Henryka Rzewuskiego. Zdjęcia autorów wybranych nowel stanęły na rynku tuż obok pomnika Króla Władysława Łokietka, stanowiąc wraz z górującym nad miastem zamkiem doskonałą scenografię dla czytających. Spośród zaproponowanych przez parę prezydencką dzieł w Chęcinach wybrano nowele: „Dym” Marii Konopnickiej i „Rozdzióbią nas kruki i wrony…” Stefana Żeromskiego.

Zdaniem biorących udział w wydarzeniu, Narodowe Czytanie jest doskonałą okazją do tego, aby pokazywać mieszkańcom inny rodzaj wspólnych spotkań, a inicjatywa propagująca czytelnictwo przybliża, zwłaszcza młodemu pokoleniu, piękno i bogactwo dorobku historycznego i literackiego naszego kraju.

Wybrane nowele czytali dla mieszkańców burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach, Tomasz Szczepanik, ks. Dziekan Jan Kukowski – proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach, ks. Marek Blady – wikariusz parafii p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach, sekretarz Gminy i Miasta Chęciny Paweł Brola, Małgorzata Pniewska radna Rady Miejskiej w Chęcinach, Marek Gołuch przewodniczący Zarządu Osiedla Chęciny, dyrektor SP Chęciny Iwona Samburska, dyrektor SP Wolica Nina Budziosz, dyrektor SP Tokarnia Monika Krzysztofek, dyrektor Żłobka Samorządowego, Maria Mazur oraz ubrani w stroje ludowe przewodnicząca KGW Lipowiczanie Genowefa Widomska i Stanisław Żelichowski z KGW Siedlecczanie.


Na zakończenie władze gminy podziękowały wszystkim za udział w tym jakże ważnym przedsięwzięciu. Tego dnia każdy, kto miał ze sobą egzemplarze wybranych przez parę prezydencką nowel mógł je ostemplować specjalną pieczęcią przysłaną przez Kancelarię Prezydenta RP. Nad całością wydarzenia merytoryczną opiekę sprawowało chęcińskie Centrum Kultury i Sportu wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Chęcinach. Celem akcji Narodowego Czytania jest zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości

 

Agnieszka Olech

 

Galeria