Pomysłodawczynią konkursu pod hasłem „Namaluj mój wiersz” przed laty była znana i ceniona poetka, Daniela Kowalska z Nidy, która jest Przewodnicząca Grupy Literackiej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Konkurs wyłonił nowy nurt artystyczny, któremu nadano nazwę „wierszobraz”.

– Poezja jest jak obraz i odwrotnie – tłumaczy inicjatorka konkursu Daniela Kowalska, Przewodnicząca Grupy Literackiej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. – Konkurs polega na namalowaniu obrazu do jednego ze zgłoszonych przez poetów wierszy. Artyści malarze sami wybierają wiersze, które chcą zobrazować. Nie jest to wcale łatwe zadanie i wymaga ono nie tylko odwagi, ale też artystycznej dojrzałości i niewątpliwie talentu pozwalającego na właściwe przekazanie i odebranie niezmiernie ważnego w tym względzie przesłania, będącego przecież jednym z ważniejszych czynników decydujących o stworzeniu dzieła sztuki – podkreśla Daniela Kowalska, zaznaczając, że poezja jest jak obraz i odwrotnie.

Tym razem do konkursu zgłosili się artyści z całej Polski. – Mieliśmy nawet artystkę z Gdańska. Nasz konkurs zatacza coraz szersze kręgi – cieszy się pani Daniela. Wszystkim pracom konkursowym bacznie przyglądało się jury, które jak się okazało wcale nie miało łatwego zadania. – Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Trudno było zdecydować, który z obrazów jest najlepszy. Postanowiliśmy nagrodzić równorzędnie aż trzy prace – mówi Marek Sabat, jeden z członków jury, w skład którego weszli także: Marianna Węgrzyn, Zenon Kubicki i Hanna Kuta, ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu pt. „Namaluj mój obraz”.

I tak, po długich naradach zwycięzców nagrodzono podczas finału konkursu, który odbył się 9 września w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Nagrodą pieniężną ufundowaną przez Zofię Grzebisz-Nowicką, Kopalnię Wapienia Morawica oraz Zenona Kubickiego zostali nagrodzeni autorzy obrazów, a trzema nagrodzonymi obrazami zostali obdarowani poeci wierszy stanowiących inspirację do ich namalowania. Wśród laureatów znaleźli się: malarka Dorota Putowska, którą zainspirował wiersz Zofii Soboń pt. „Górski taniec”, malarka Anna Maria Modrzejewska, która zainspirowała się wierszem Stefanii Stankiewicz pt. „Złość morza” i malarka Henryka Brych, która stworzyła obraz do wiersza Marii Ireny Piotrowicz pt. „Mglista aureola”. Kwiaty i upominki na ręce najlepszych malarzy i poetów inspirujących ich przekazał zastępca burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Marcin Dziewięcki.


Po wręczeniu nagród długo jeszcze podziwiano zarówno wiersze, jak i obrazy do nich namalowane. Wydarzenie uświetniły występy poetyckie.

Agnieszka Olech

Galeria