W Centrum Kultury w Morawicy po raz czwarty w historii wręczono Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury. Główną nagrodę i czek na cztery tysięcy złotych przyznano dla Zespołu Pieśni i Tańca Morawica. Wydarzenie zostało połączone z walentynkowym koncertem.

Do nagrody w dziedzinie kultury pretendować mogli artyści związani z Miastem i Gminą Morawica, posiadający znaczący dorobek artystyczny. Jak podkreślano, liczba znakomitych artystów na terenie gminy jest tak duża, że wybór do najłatwiejszych nie należał. Po długich naradach komisja postanowiła przyznać pierwsze zaszczytne miejsce i czek na cztery tysiące złotych dla Zespołu Pieśni i Tańca Morawica. – Nie spodziewaliśmy się tej nagrody. To dla nas ogromne wyróżnienie – mówiła Barbara Choroś, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Morawica. Dumy z przyznanego tytułu i nagrody pieniężnej nie kryła opiekująca się zespołem choreograf i instruktor tańca ludowego i narodowego Barbara Kardynalska oraz konsultant muzyczny zespołu Jerzy Gumuła z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. – Muszę przyznać, że przez wszystkie lata mojej kariery nie spotkałam jeszcze tak zaangażowanych ludzi – podkreślała choreograf Barbara Kardynalska, a Jerzy Gumuła mówił o dużym potencjale zespołu. Warto przypomnieć, że istniejący zaledwie trzy lata Zespół Pieśni i Tańca Morawica szturmem wdarł się na szczyty, zdobywając najważniejsze nagrody w dziedzinie kultury nie tylko w województwie.

II nagrodę w dziedzinie kultury i czek na trzy tysiące złotych otrzymał Zespół Folklorystyczny „Brzezinianki”, a III nagroda w dziedzinie kultury i czek na dwa tysiące złotych powędrowały do Grupy Literackiej „Bocianie Gniazdo”. – To dla nas wielkie wyróżnienie. Pieniądze z całą pewnością przeznaczymy na nowe stroje. Mamy już kupione materiały na białe bluzki. Trzeba je jeszcze uszyć. Bardzo nam się przydadzą – zapewniała Gabriela Kruk, zastępca kierownika Zespołu Folklorystycznego „Brzezinianki”. – Musimy się jeszcze zastanowić na co przeznaczymy wygraną. Być może stworzymy coś w rodzaju wewnętrznego banku – zastanawiała się Daniela Kowalska, prezes i założycielka Grupy Literackiej „Bocianie Gniazdo”.

Jak podkreślano, wybierając laureatów tegorocznych nagród brano pod uwagę całość dorobku w dziedzinie kultury. – Morawica to gmina, w której mieszka mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy mają na swoim koncie duże osiągnięcia w obszarze kultury – podkreślał burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras podczas uroczystości. – Z tego względu, wybór osób zasłużonych w tej dziedzinie nie był łatwy. Wielu mieszkańców naszej gminy ma duży wpływ na kulturę nie tylko Morawicy, ale i całego regionu, a występując na deskach już nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami wspaniale promują naszą gminę – mówił burmistrz Marian Buras.

Wszyscy nagrodzeni w dziedzinie kultury artyści kolejno prezentowali się na morawickiej scenie z niezwykłym repertuarem. Wydarzenie zostało połączone z koncertem walentynkowym. Nie zabrakło loterii fantowej z cennymi nagrodami ufundowanymi z okazji walentynek przez morawickich przedsiębiorców oraz pięknego koncertu utrzymanego w miłosnym klimacie w wykonaniu Magdaleny Chołuj i Arkadiusza Solarza – niezwykle utalentowanych wokalnie młodych ludzi, którzy w tym roku otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Galeria