W Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczniej nad wodą”. Praca naszego wychowanka z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu – Łukasza Smyczka została wyróżniona i nagrodzona spośród 120 zgłoszonych prac.

Konkurs, który się odbył 29 października, realizowany był w ramach projektu „WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie kieleckim” współfinansowanego z programu MSWiA im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

Konkurs miał na celu popularyzację bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży nad akwenami wodnymi, ochronę środowiska wodnego oraz podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego spędzania czasu nad wodą zgodnie z hasłem „ Razem bezpieczniej nad wodą”. Spośród 120 prac zgłoszonych do konkursu wyróżniona i nagrodzona została praca naszego wychowanka Łukasza Smyczka. Po wręczeniu nagród była możliwość zobaczenia pokazu pierwszej pomocy, który poprowadził Hubert Szczechla, prezes WOPR Kielce, ratownik medyczny. Następnie odbyła się debata o bezpieczeństwie nad wodą w Kielcach i powiecie kieleckim. W debacie uczestniczyli zaproszeni goście z Policji, Państwowej Straży Pożarnej, X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Ratownictwa Medycznego, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz organizatorzy konkursu  WOPR Kielce. Podczas debaty propagowano bezpieczne zachowania oraz zwrócono uwagę na naukę odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia występujących szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych. Udział w tego typu przedsięwzięciach, które przez swój profilaktyczny charakter, bez wątpienia wpływają na większą świadomość młodych ludzi.

Gratulujemy uczestnikom i laureatom konkursu!!!


Galeria