16.4 C
Gmina Morawica
czwartek, 19 marca, 2020
Strona główna Aktualności Nabór kandydatów do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku

Nabór kandydatów do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku

Zobacz

Informacja Przychodni Zdrowia "Centrum" w Daleszycach i Szczecnie — ogłoszenie dla pacjentów

W związku z zaistniałą sytuacją , w trosce o bezpieczeństwo każdego z nas informujemy, że Przychodnia "Centrum" w Daleszycach...

Właściwa reakcja dzielnicowego po służbie

Wczoraj wracający z zakupów dzielnicowy z Posterunku Policji w Chmielniku zatrzymał sprawcę przestępstwa. Aspirant Karol Mostek ruszył z pomocą...

Infolinia wsparcia psychologicznego

800-100-102: Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają punkt darmowej, bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego. Od dziś, 18 marca 2020 r. działa nowa...

Zmiana zasad wejścia do urzędu

Starostwo Powiatowe w Kielcach podejmuje kolejne działania profilaktyczne, które mają na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Od wtorku,...

WAŻNE. Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

  WAŻNE.Informacja dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Informujemy, iż w okresie od dnia 13 marca 2020r. do odwołania  Lokalne...

Wstrzymane wizyty w poradniach ŚCO, diagnostyka tylko dla pacjentów onkologicznych

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniem Centrali NFZ z dniem 16.03.2020r. zostają wstrzymane do odwołania zabiegi...

Trwa nabór do konkursu

Do 22 marca przyjmowane są zgłoszenia w ramach konkursu „Nie bezpieczni w sieci”. Przystępować mogą do niego organizacje pozarządowe,...

Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja potrwa od 10 lutego  do 20 marca 2020r.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Na młodzieżowych radnych czeka do 45 miejsc. Do zgłaszania kandydatur zapraszamy przewodniczących lub przedstawicieli młodzieżowych rad, reprezentantów samorządów uczniowskich, samorządów studenckich oraz organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą.

 

Jakie trzeba spełnić warunki?

Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży. Szczególnie zapraszamy osoby aktywne społecznie, które mają dużą motywację do pracy w ramach Młodzieżowego Sejmiku i będą w stanie pogodzić swoje obowiązki z zadaniami radnego.

 

Niezbędne dokumenty

Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Statut Młodzieżowego Sejmiku
Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Formularz zgłoszeniowy

 

Jak zgłosić kandydata?

Formularz zgłoszeniowy wypełnia kandydat. Musi go również podpisać osoba reprezentująca podmiot zgłaszający (młodzieżowa rada, szkoła, uczelnia). W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, złożony pod oświadczeniem wchodzącym w skład formularza.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”.

Przy wyborze drogi pocztowej prosimy o nadanie listu poleconego (priorytet).

 

Do kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja trwa do 20 marca 2020r.

O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu;

Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

 

Kto dokonuje wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku?

Kapituła Młodzieżowego Sejmiku dokona wyboru  nowych radnych spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady, samorządy uczniowskie, samorządy studenckie oraz organizacje pozarządowe.

Listę radnych Młodzieżowego Sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 

Ile trwa kadencja Młodzieżowego Sejmiku?

Kadencja będzie trwać dwa lata. Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Uprzejmie prosimy uwzględnić tę intensywność prac decydując się na kandydowanie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: 41 342-11-00.

 

 

 

 

Aktualności

Trwają budowy i przebudowy dróg gminnych. Jest na to ponad 6 milionów rządowego dofinansowania!

Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Morawica. Obecnie roboty prowadzone są na dziewięciu z trzynastu zaplanowanych...

WORD informuje

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wstrzymuje od 14 marca do 28 marca 2020 roku przeprowadzanie egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, szkoleń...

Zamknięta Sesja Rady Powiatu w Kielcach

W najbliższy poniedziałek, 23 marca odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Kielcach. Aby jednak ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, obrady przeprowadzone zostaną...

Konsultacje społeczne “Programu ochrony powietrza”

Z dniem 20 marca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. Z projektem „Programu…” można...

Infolinia wsparcia psychologicznego

800-100-102: Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają punkt darmowej, bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego. Od dziś, 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla...

Polecamy