Konkursy na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 roku organizuje Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego przy współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP. To już dwudziesta edycja wydarzenia, w którym co roku startują gminy i miasta z terenu całego kraju.

Konkurs ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych,  innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Komisja konkursowa dostrzegła i doceniła nasze działania w tej dziedzinie w ubiegłym roku. Miasto i Gmina Morawica otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 roku, ale także wyróżniono nasze ubiegłoroczne inwestycje oświetleniowe: modernizacja oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy tzw. BilczaPark, zagospodarowanie zbiornika w Morawicy oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w latach 2016 – 2018. Nagrody odbierał Marcin Dziewięcki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Morawica.

– Inwestycje oświetleniowe w wielu gminach nie są priorytetem na liście zadań jakie ma do wykonania samorząd – mówił podczas rozdania nagród wiceburmistrz Marcin Dziewięcki. – Jednak na tym etapie rozwoju naszej gminy zwracamy uwagę również na jakość oświetlenia, bowiem liczy się również jak oświetlenie wpływa na estetykę przestrzeni. Cieszymy się, że nasze starania w tym względzie zauważyła i nagrodziła komisja konkursowa – mówił Marcin Dziewięcki.


Warto wspomnieć, że główne nagrody w poszczególnych kategoriach zdobyły miasta znacznie większe od Morawicy: Rzeszów, Świdnica, Olsztyn, Wrocław, ale nagrodzono także mniejsze samorządy: takie jak Żagań i Duszniki Zdrój. Morawica zdobyła także dodatkowe wyróżnienie za wkład w upowszechnianie dobrych praktyk w oświetleniu ulicznym od Związku Gmin Wiejskich RP. Nagrodę wręczył sekretarz generalny związku.

Galeria