Dwie gminy Powiatu Kieleckiego – Morawica i Chęciny – znalazły się wśród najbardziej gospodarnych gmin i miast w kraju w II Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018. Wyłaniając liderów eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie brali pod uwagę dochody własne gmin, wydatki inwestycyjne, a także wysokość środków unijnych pozyskanych na realizację zadań.

Ogłoszenie wyników autorskiego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce miało miejsce podczas uroczystej gali V Europejskiego Kongresu Samorządów, który dziś rozpoczął się w Krakowie. Ranking został opracowany przez ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich będącego organizatorem Forum Ekonomicznego. Eksperci analizowali finanse każdego polskiego samorządu, czyli 2400 gmin i ponad 300 powiatów. Pod uwagę wzięli siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem, a także udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Analiza dochodów własnych poszczególnych gmin i miast, wydatków inwestycyjnych i pozyskanych na realizację zadań środków unijnych pozwoliła na wyłonienie najbardziej gospodarnych gmin i miast w kraju. I tak, w kategorii gmin miejsko-wiejskich na pierwszym miejscu uplasował się Konstancin-Jeziorna. Miasto i Gmina Morawica znalazła się na miejscu jedenastym i tym samym na miejscu pierwszym w tej kategorii w województwie świętokrzyskim. Gmina i Miasto Chęciny znalazła się na 99 miejscu w kraju, plasując się na drugim miejscu w województwie świętokrzyskim. – Znalezienie się w ścisłej czołówce w tak istotnym rankingu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem – powiedział tuż po ogłoszeniu II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2018 rok burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, wraz z którym podczas Europejskiego Kongresu Samorządów obecni są obaj wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Morawicy, Tomasz Domagała i Damian Woźniak. Radości z wyników prestiżowego rankingu nie krył także burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Bardzo cieszy fakt, że szczegółowe analizy ekspertów ekonomicznych wykazały gospodarność naszej gminy. Biorąc pod uwagę ilość samorządów w Polsce, uplasowanie się w pierwszej setce najbardziej gospodarnych gmin to duża nobilitacja – zaznaczył burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Dyskusja panelowa na temat przyszłości kondycji finansowej polskich samorządów towarzyszyła dzisiejszej prezentacji II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2018 rok. W debacie udział wzięli: Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego), prof. Krzysztof Surówka – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, Grażyna Wróblewska. Moderatorem dyskusji była Hanna Wawrowska – Rzeczpospolita, Życie Regionów.


Galeria