44 samorządy z województwa świętokrzyskiego odebrały wczoraj promesy na środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat kielecki otrzymał ponad 5 mln 600 tys. zł na przebudowę dwóch dróg powiatowych – na terenie gminy Zagnańsk oraz na terenie gminy Masłów.

Powiat kielecki otrzymał jedną z najwyższych dotacji. Promesę z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek odebrał starosta kielecki Mirosław Gębski.

Kwotę 5 mln 670 tys. 899 zł samorząd powiatu przeznaczy realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich to usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 73, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w miejscowościach Jaworze i Gruszka, zaś drugie to usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej nr 73, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0309T w miejscowości Masłów Drugi – Etap I. Dofinansowanie, jakie otrzymał powiat, wynosi 50 proc. wartości tych inwestycji, resztę sumy podzielą budżety gminy i powiatu..

– Łączna długość dróg, które będą wykonywane to ponad 64 km, w tym powiatowych prawie 38 km i 27 km dróg gminnych – mówiła wojewoda na temat inwestycji na terenie całego województwa.


Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje na drogach gminnych na terenie naszego powiatu otrzymały Strawczyn, Piekoszów, Morawica, Nowa Słupia, Zagnańsk i Chęciny. W gminie Strawczyn będzie prowadzona budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Strażacką a ul. Św. Tekli w miejscowości Promnik. W gminie Piekoszów wyremontowana zostanie droga gminna ul. Klonowa, Kasztanowa. W gminie Morawica za otrzymane środki zostanie przebudowana ul. Ceramiczna w Chałpkach, zaś w gminie Nowa Słupia przebudowana zostanie droga Stara Słupia-Hektary-Dębniak. W gminie Zagnańsk ptowadzona będzie budowa drogi gminnej Umer – Zarzecze. W Chęcinach wykonana zostanie budowa al. Piłsudskiego.

Galeria