To już pewne. Do końca 2022 roku na terenie Gminy i Miasta Chęciny rozbudowane zostaną aż cztery odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ponad ośmiu kilometrów. Inwestycje te w sumie kosztować będą 23 miliony 294 tysiące złotych, z czego połowę pokryje rządowe dofinansowanie. Pozostałą część po połowie zapłacą dwa samorządy – Powiatu Kieleckiego oraz Gminy i Miasta Chęciny.

Popłynie 11 milionów 647 tysięcy rządowego dofinansowania

Dobrą wiadomość o pozyskanym rządowym dofinansowaniu na ręce burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego, przekazał dziś rano, odpowiedzialny za drogi w Starostwie Powiatowym członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Cezary Majcher wraz z radnym Rady Powiatu Kieleckiego, Tomaszem Gruszczyńskim. – Wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami Gminy i Miasta Chęciny. Wspólnie złożyliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych cztery wnioski i wszystkie dostały dofinansowanie – poinformował członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Cezary Majcher. – Wiele rozmów poprzedziło ostateczny kształt składanych wniosków. Wybraliśmy te drogi powiatowe, które są nie tylko strategiczne dla naszych mieszkańców, ale wymagają gruntownego remontu. Nie przypuszczaliśmy, że uda nam się pozyskać rządowe dofinansowanie na wszystkie wnioskowane odcinki dróg powiatowych. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Dzięki staraniom wielu osób będziemy mogli wybudować ponad osiem kilometrów dróg, na które otrzymaliśmy 11 milionów 647 tysięcy rządowego dofinansowania. To bardzo duża pomoc dla naszego samorządu. – podkreśla burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Nowe drogi to nie tylko komfort ich użytkowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a na tym zależy nam najbardziej. Cieszę się, że wspólnie z burmistrzem Robertem Jaworskim, przy tak ogromnym rządowym dofinansowaniu, możemy zrealizować inwestycje wyczekiwane przez mieszkańców – dodaje radny Powiatu Kieleckiego, Tomasz Gruszczyński.

Ponad osiem kilometrów dróg do rozbudowy


Dzięki rządowemu dofinansowaniu na terenie Gminy i Miasta Chęciny powstanie w sumie 8 kilometrów 150 metrów dróg powiatowych. Największym z czterech zaplanowanych do rozbudowy odcinków będzie ten na drodze powiatowej Siedlce – Łukowa. Droga zostanie tu przebudowana na długości 2 kilometrów i 570 metrów. Jej koszt opiewa na kwotę 7 milionów 215 tysięcy złotych, z czego 3 miliony 607 tysięcy złotych pokryje rządowe dofinansowanie. Nie dużo mniejsze będą kolejne trzy odcinki drogowe. I tak, w miejscowości Ostrów, droga zostanie rozbudowana na długości 2 kilometrów i 236 metrów, a jej koszt oszacowano na kwotę 5 milionów 860 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 930 tysięcy złotych pokryje rządowe dofinansowanie. Zupełne przeobrażenie przejdzie też droga Lipowica-Przymiarki-Starochęciny na odcinku 2 kilometrów 150 metrów. To zadanie kosztować będzie 5 milionów 640 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 820 tysięcy złotych pokryje rządowe dofinansowanie. Rozbudowana też będzie ulica Kielecka i ulica Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ulicą Szkolną na długości 1 kilometra 200 metrów. Koszt tego odcinka oszacowano na 4 miliony 578 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 289 tysięcy złotych pokryje rządowe dofinansowanie. Warto zaznaczyć, że ze wszystkich tych dróg korzysta nie tylko wielu mieszkańców, ale i licznie przyjeżdżających do Chęcin turystów. Wszystkie cztery odcinki mają być gotowe do końca czerwca 2022 roku.

Wybudują drogi powiatowe za 23 miliony 294 tysiące złotych

Rozbudowa czterech odcinków dróg powiatowych w Chęcinach będzie kosztować 23 miliony 294 tysiące złotych, z czego połowę, czyli 11 milionów 647 tysięcy złotych pokryje rządowe dofinansowanie. Drugą połowę kosztów podzielą między siebie samorządy Powiatu Kieleckiego oraz Gminy i Miasta Chęciny. Każdy z nich zapłaci po 5 milionów 823 tysiące złotych. – Tak ogromnego dofinansowania nie udałoby się pozyskać, gdyby nie wielkie wsparcie wojewody świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek. To dzięki jej staraniom na terenie całego powiatu kieleckiego w najbliższych latach zostaną zrealizowane milionowe inwestycje drogowe z rządowym dofinansowaniem – mówi członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Cezary Majcher. – W imieniu samorządu Gminy i Miasta Chęciny oraz mieszkańców pragnę złożyć gorące podziękowania na ręce wojewody Agaty Wojtyszek, za zrozumienie największych potrzeb i wspieranie naszych działań. Ścisła współpraca samorządów wielu szczebli, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przyniesie już niebawem wymierne efekty – podkreśla burmistrz, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

Galeria