Budowa szkoły w Woli Morawickiej, modernizacja istniejących sieci wodociągów i kanalizacji oraz rozbudowa nowych, budowa dróg, ochrona powietrza atmosferycznego, czy nowoczesna e-administracja publiczna – te i szereg innych inwestycji zapisano w tegorocznym planie budżetowym, który radni przyjęli 29 stycznia podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Morawicy.

Projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Komisja Obrachunkowa. Pozytywne opinie wydały też poszczególne komisje Rady Miejskiej w Morawicy. I chociaż nie od dziś wiadomo, że sesje budżetowe, podczas których radni podejmują uchwały dotyczące ustalenia budżetu na dany rok, od zawsze we wszystkich gminach budzą wśród władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców najwięcej emocji i dyskusji, to podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Morawicy radni przegłosowali projekt uchwały budżetowej 14 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się. Spokojny przebieg sesji w tym punkcie, jak również wynik glosowania, spowodowany był wielogodzinną dyskusją nad budżetem na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, podczas którego wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.

Jak podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, wysokość dochodów i wydatków w roku 2019 jest porównywalna z rokiem ubiegłym. – Kluczową inwestycją będzie budowa szkoły w Woli Morawickiej, której koszt opiewa na kwotę 9 milionów 300 tysięcy złotych. Dużym wyzwaniem będzie dla nas realizacja zupełnie nowatorskiego projektu pod nazwą „Instalacje OZE dla mieszkańców”. W ramach tej inwestycji zainstalowanych zostanie 343 komplety ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w domach mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Morawica. Łącznie na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie 5 milionów 300 tysięcy złotych. Poza tym, dużym wyzwaniem niewątpliwie będzie także budowa dróg. Na ten cel przeznaczymy ponad 6 milionów złotych. Pragnę zaznaczyć, że pojawiły się nowe możliwości, jeśli chodzi o dofinansowania budowy dróg ze środków rządowych i my po te dofinansowania będziemy sięgać – zapowiada burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras.

Warto też dodać, że do priorytetowych zadań przewidzianych na ten rok zalicza się także modernizacja istniejących sieci wodociągów i kanalizacji oraz budowa nowych, na co zaplanowano ponad 7 milionów złotych. Ważną inwestycją będzie też wdrożenie kolejnych nowoczesnych usług e-administracji w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy. Jest to wspólny projekt realizowany z Gminą Kije i Gminą Sobków, dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej. W sumie za kwotę 2 milionów 371 tysięcy złotych zostanie stworzony do końca 2020 roku spójny system umożliwiający mieszkańcom załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet. W ramach projektu zakupione i zamontowane będą także u odbiorców nowoczesne wodomierze z możliwością odczytu drogą radiową. Ma to ułatwić mieszkańcom korzystanie z usług Urzędu Miasta i Gminy Morawica i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy. Kolejnym ważnym zadaniem będzie zaprojektowanie i wybór lokalizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy. – Wszystko wskazuje na to, że w związku z rozbudową drogi krajowej wyburzona zostanie remiza OSP w Bilczy. Będziemy musieli zaprojektować nowy budynek i znaleźć dla niego odpowiednią lokalizację – potwierdza burmistrz Marian Buras i zaznacza, że tegoroczny budżet Miasta i Gminy Morawica przewiduje także szereg innych, mniejszych, ale równie ważnych inwestycji. – Zadań przeznaczonych do realizacji jest faktycznie sporo. Mamy jednak bardzo dobrą kadrę specjalistów w różnych dziedzinach. Jestem przekonany, że poradzimy sobie ze wszystkimi koniecznymi zmianami i zaplanowanymi inwestycjami – mówi burmistrz, Marian Buras, który na zakończenie podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok.


Patrząc na tegoroczny budżet Miasta i Gminy Morawica trzeba przyznać, że jest on bardzo ambitny. O realizacji wszystkich zaplanowanych działań będziemy informować Państwa na bieżąco. Ze szczegółowym budżetem można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica w zakładce BIP.