W dniu 19 stycznia 2019 roku odbyło się w SP w Słopcu, walne zebranie LKS „AMATOR” Słopiec. Sprawozdanie zarządu LKS „Amator” z działalności w latach 2015-2018, przedstawił prezes Marian Prędota. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił sekretarz Tomasz Zdrzalik.

Wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną w składzie:

Zarząd LKS „Amator” Słopiec:
1. Prezes — Michał Bąk
2. V-ce Prezes — Mariusz Dziadowicz
3. Sekretarz — Tomasz Zdrzalik
4. Skarbnik — Rafał Stępień
5. Członek Zarządu — Marian Prędota
6. Członek Zarządu — Jacek Malinowski

Komisja Rewizyjna LKS „Amator” Słopiec:
1. Przewodniczący — Bartosz Wróblewski
2. Z-ca Przewodniczącego — Paweł Chudzicki
3. Członek — Czesław Bąk


W dniu 27 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia treningowe w tym roku. W miesiącu lutym treningi w każdą sobotę o godz. 15:00 na boisku w Słopcu oraz we wtorki o godz. 18:00 w SP w Słopcu. W miesiącach letnich nieodpłatne treningi dla dzieci na boisku w Słopcu poprowadzi trener Orlicza Suchedniów Mariusz Arczewski.

Bieżące informacje na: Facebook.com/lksamator

Zapraszamy do udziału w zajęciach.

Zarząd LKS „Amator” Słopiec