Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego przyznało Laury Mistrza Kreatywnej i Aktywnej Edukacji dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie.

Pierwszy Laur otrzymała Ewa Krajewska za innowacyjne podejście do rozwijania matematyczno – fizycznych kompetencji kluczowych i działalność koła naukowego „pro100”. Drugi Laur, za szerokie horyzonty w metodyce nauczania języka angielskiego oraz propagowanie dwujęzyczności otrzymali nauczyciele:  Karolina Gierczak i Anita Gil oraz Dariusz Smutek. Natomiast trzeci Laur został przyznany pani Sylwii Gołuch za szczególną wrażliwość na problemy empatii i udział w międzynarodowym programie edukacyjnym pod hasłem „Empatia wychodzi na dobre” w ramach Światowego Dnia Godności.

Nagrody dla nauczycieli z Bolmina zostały wręczone podczas Festiwalu Kreatywnej    i Aktywnej Edukacji, który odbył się 26 października 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

– Jestem dumna i zaszczycona, że kieruję takim zespołem nauczycieli, którzy mają innowacyjne i kreatywne podejście do edukacji. Cieszę się, że w Bolminie pracują nauczyciele pasjonaci, którzy nie boją się nowych rozwiązań, rozwijają zainteresowania uczniów i rozbudzają pasje edukacyjne. Ponadto edukacja  w Bolminie odbywa się z udziałem rodziców, ponieważ nauczyciele chętnie włączają ich do wspólnych zajęć kreatywnych i rodzinnych aktywności integrujących – mówi Małgorzata Markiewicz, dyrektor szkoły.


Galeria