Dobiega końca malowanie wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wchodzącego w skład zespołu klasztornego Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów w Chęcinach.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego poprzez malowanie wnętrza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chęcinach” dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” w ramach przedsięwzięcia 2.1.3 „Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Galeria