Zapraszamy do konkursu w ramach projektu Bogactwa Ziemi Daleszyckiej!